Meer verkopen met dezelfde mensen

| Point of View

Effectief sales management: kwestie van procesverbetering

Sales is een vak. De één is er goed in, de ander minder of helemaal niet goed. Dat geldt ook voor sales management. Het heeft echter niets te maken met magie. Sales is een bedrijfsproces, net als marketing, productie of finance, en kan dus op dezelfde manier worden aangestuurd. En dan hebben we het meer over wetenschap en kennis dan over kunst. Waar het om gaat, is inzichtelijk maken wat er in het proces gebeurt, wat het oplevert en dit proces continu verbeteren. Met als centrale vraag: wat voegt waarde toe in het salesproces en wat niet?

Artikel Sales Management, februari 2010