Nieuwe invullingen van de Agora en het Ostracisme

| Point of View

Nieuwe invullingen van de Agora en het Ostracisme

Medewerkers worden steeds zelfstandiger en organisatie flexibeler. In steeds meer organisaties neemt de druk toe om aan de slag te gaan met de ontstane mogelijkheden met betrekking tot online samenwerken en kennisdelen. Dit leidt tot een nieuw samenspel tussen werkers en werkaanbieders. Hoe gaat dit samenspel eruit zien, en wat leren de oude Grieken ons daarbij. Over Agora’s en het Ostracisme.