Onderzoek informatiebeveiliging 2007

| Point of View

Nederlandse bedrijven en de overheid ondervinden meer last van beveiligingsincidenten, maar tegelijkertijd neemt de aandacht voor informatiebeveiliging af.

Het aantal incidenten binnen de groep geïnterviewde bedrijven en overheidsinstellingen neemt dit jaar toe in tegenstelling tot de dalende trend die tot vorig jaar waarneembaar was. Daarnaast is te zien dat de angst voor ongeoorloofde toegang tot informatie toeneemt en er minder aandacht is voor bedrijfscontinuïteit en bewustwording.

Deze informatie is afkomstig uit het dit jaar gehouden beveiligingsonderzoek van Capgemini onder Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen met meer dan 150 werknemers. Van de benaderde bedrijven en instellingen zijn 154 reacties ontvangen. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een telefonische enquête en een websurvey. Een vergelijkbaar onderzoek is uitgevoerd in 2003, 2005 en 2006. Toen was er nog een dalende lijn te zien in het aantal incidenten, van 68 procent naar achtereenvolgens 35 en 25 procent. Dat deze lijn nu weer stijgt, is zorgelijk.