Op het inhuren van tijdelijk personeel valt nog veel te besparen

| Point of View

In gesprek met organisaties

Capgemini Consulting heeft onderzoek gedaan naar hoe Nederlandse organisaties omgaan met het inhuren van tijdelijk personeel.

Uit het onderzoek komt naar voren dat bijna alle onderzochte organisaties aangeven over te weinig stuurinformatie te beschikken om deze categorie juist te besturen. In het rapport dat naar aanleiding van dit onderzoek is uitgegeven komt ook naar voren dat er bij veel organisaties nog ontzettend veel te verbeteren is. Zo kan het besparingspotentieel oplopen tot wel 20%!

Toch geven organisaties aan ook veel moeite te hebben om dit proces te optimaliseren en ook daadwerkelijk dit besparingspotentieel te bewerkstelligen. In het rapport wordt uitgelegd wat hier oorzaken van zijn en worden een aantal tips gegeven om het optimaliseren van dit proces tot een succes te maken.