Open Source Licentie Analyse (OSLA)

| Brochure

Voorkomen is beter dan vóórkomen.

De opmars van Open Source-software gaat onverminderd door. Steeds meer organisaties, vooral overheden, maken er gebruik van. Vaak is dat een bewuste keuze, maar even vaak hebben organisaties geen weet van het gebruik omdat Open Sourcecomponenten langs omwegen in hun software terecht is gekomen. Dat kan gebeurd zijn door een fusie, een overname of door de aanschaf van software waarin Open Source-code zit. En dat is riskant, want anders dan algemeen wordt aangenomen, is Open Source niet altijd vrijblijvend of gratis. De gevolgen van verkeerd gebruik kunnen verstrekkend zijn.