Organisatorische condities voor een wendbare overheid

| Point of View

Organisatorische condities voor een wendbare overheid

Geruime tijd past de overheid een actiegerichte ontwikkelingsstrategie toe om beleidsdoelstellingen voor de ruimtelijke inrichting van gebieden te realiseren. Onderdeel van de ontwikkelingsstrategie is dat de overheid zelf initiatieven ontplooit en bijvoorbeeld ook risico dragend participeert in ruimtelijke projecten. Samenwerking met betrokken partijen uit de publieke en private sector is een onlosmakelijk onderdeel van de strategie.