POV Basisregistraties

| Point of View

Wat kan er al en hoe zal het zich verder ontwikkelen?

Overheidsorganisaties verwerken grote hoeveelheden gegevens. Als de overheid één grote organisatie was, dan zouden de veelgebruikte gegevens naar de stand van de huidige techniek in één systeem zijn opgeslagen. Echter, de taken van de overheid zijn verdeeld over vele afzonderlijke organisaties. Basisregistraties worden ingericht om het mogelijk te maken dat al deze organisaties dezelfde kerngegevens gebruiken. Dit heeft verschillende voordelen: burgers en bedrijven hoeven de gegevens niet steeds opnieuw te melden, alle overheidsorganisaties hanteren dezelfde definities en onjuiste gegevens worden eerder opgemerkt. Daardoor worden er minder fouten gemaakt, zijn snel integrale kerngegevens over een bepaalde locatie, persoon of object beschikbaar en wordt fraude moeilijker.