Strategische Personeelsplanning

| Point of View

Voor de helft nieuw personeel binnen 10 jaar.

Dat het Nederlandse bedrijfsleven vergrijst weten we inmiddels wel, maar het bleek ook weer uit de Vergrijzingsmonitor 2010: ruim 60 procent van de Nederlandse organisaties gaf aan dit te voorzien. Er zijn echter ook bedrijven die hier niet meer op hoeven te wachten, daar is vergrijzing een probleem dat nú moet worden opgelost. En wat doe je met medewerkers die te lang dezelfde functie bekleden?