Trends in Veiligheid 2013

| Rapport

Met de lancering van het visierapport Trends in Veiligheid 2013 geeft Capgemini het startschot voor een dialoog over digitale veiligheid in Nederland. Iedereen kent de voordelen van de digitale samenleving, maar er is ook een andere kant. Op die steeds drukkere digitale snelweg voegen steeds vaker ongenode deelnemers in, die de veiligheid van informatie in gevaar brengen en ons kwetsbaar maken. Hoe houden we ze van de weg en de zaak onder controle? Is dat een taak van de overheid of een gezamenlijke verantwoordelijkheid? Met hun scherpe analyses en verrassende visie zetten de auteurs de lezer aan het denken over de antwoorden.
 
De burgers zijn zich inmiddels ook bewust van de risico’s en hebben een duidelijke mening over de rol die de overheid zou moeten spelen. Dat blijkt uit het onderzoek van Capgemini uitgevoerd door TNS NIPO en waarvan de uitkomsten in dit visierapport zijn verwerkt. Die aanvulling maakt het tot een zeer compleet en lezenswaardig rapport met een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het veiligheidsdomein en onze visie daarop. Interessant voor burgers, een must voor overheden en bedrijven in het veiligheidsdomein.