Trends in Veiligheid 2016

| Rapport

Visierapport Trends in Veiligheid 2016: De mens en digitale veiligheid

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid. In de nieuwe, zesde editie staat de mens centraal.

De mens als:

  • (zelfredzame) burger
  • slachtoffer
  • beleidsmaker
  • aanjager van digitale innovatie.

Kijk voor meer informatie op www.trendsinveiligheid.nl of download het gehele rapport op deze pagina.

Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar, dan kunt u dat doen via de website op de website www.trendsinveiligheid.nl/aanvraag of door uw adresgegevens mailen naar: trendsinveiligheid.nl@capgemini.com