Uitvoeringsorganisaties 2.0

| Point of View

Wendbaarheid is de norm, excellente uitvoering blijft het uitgangspunt.

Het idee dat een overheidsorganisatie gedijt bij dezelfde inrichting als een commercieel bedrijf is achterhaald. Echter, het verlangen naar structureel flexibele overheidsorganisaties leeft bij alle partijen in de omgeving van deze organisaties: burgers, media en opdrachtgevers. Dit vermogen is in de organisatie in te bouwen en de kosten daarvan zijn beheersbaar.

Op basis van onze ervaringen, hebben we zeven principes geïdentificeerd die elke overheidsorganisatie zullen helpen een sluitende IT-strategie te formuleren. Met deze benadering kan een overheidsorganisatie de veranderlijkheid verwezenlijken die deze tijd van hen vraagt.