Veranderingsmanagement voor de organisatie genereert PLM-succes

| Point of View

Capgemini is zich ervan bewust dat het succes van Product Lifecycle Management (PLM) afhankelijk is van een nieuwe manier van denken, een nieuw operationeel model. De implementatie van PLM vereist een projectaanpak die afwijkt van de traditionele ‘watervalbenadering’: er moet niet alleen worden gefocust op ontwerp maar ook op ontwikkeling. Veranderingsmanagement voor de organisatie verandert het PLM.