Een blauwdruk voor het hernemen van controle in een ingewikkeld IT-landschap met verschillende leveranciers

| Showcase

Chris King, Global Lead for Service Integration, outlines how you can derive business value from an integrated IT service.