Wat verstaan we onder relatiebeheer met leveranciers in een tijdperk waarin de nieuwe klant centraal staat??

| Point of view

Organisaties moeten een nieuwe aanpak ten aanzien van hun klanten en het publiek overwegen. Kan leverancierrelatiebeheer (VRM) de rol van klantrelatiebeheer (CRM) overnemen als de nieuwe manier om klanten effectief te binden?