Waar financiële diensten steeds meer worden bepaald door technologie: Infographic World FinTech Report 2017

| Infographic

 

De opkomst van financieel-technologische bedrijven vormt de volmaakte storm. Financiële dienstverleners kunnen innovatie inzetten om ontwrichting in de sector aan te pakken. Het World FinTech Report 2017 legt een aantal verrassende inzichten op het gebied van innovatie en financieel-technologische ontwrichting aan de dag. Daarnaast worden nieuwe modellen en best practices aangedragen voor financiële dienstverlening om op deze inzichten in te spelen.