Zorg dat u klaar bent voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

| Point of View

Het gebruik van persoonsgegevens door bedrijven brengt ook een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. Nu persoonsgegevens steeds belangrijker worden voor de bedrijfsvoering, worden cybercriminelen steeds slimmer en wordt de regelgeving steeds strenger. De AVG wordt binnenkort van kracht en ondernemingen moeten zorgen dat zij klaar zijn voor deze nieuwe wetgeving.