Business Information Management voor de Publieke Sector

Publieke organisaties hebben grote gegevensvolumes in huis. Hierin zit informatie verborgen waarmee de organisatie beter kan presteren, kosten kan verlagen en de dienstverlening beter en doelgerichter kan maken. Capgemini helpt bij het ontsluiten van deze informatie.

Passende informatieoplossingen voor de publieke sector

De BIM-oplossingen van Capgemini helpen de publieke sector om betere inzichten en meer waarde te ontlenen aan hun gegevens. Onze oplossingen zijn geschikt voor diverse soorten publieke organisaties, waaronder:

  • Gemeenten en provincies: we helpen lokale en regionale overheden bij het beheersen van de kosten, het optimaliseren van de dienstverlening en het opbouwen van kaders voor prestatiemanagement die voor alle belanghebbenden waarde opleveren.
  • Belastingdienst: we gebruiken geavanceerde Predictive Analysis-technieken om fraude op te sporen en we maximaliseren de belastinginning door geoptimaliseerde en kosteneffectieve programma's voor cliëntencontacten.
  • Openbare veiligheid: in samenwerking met onze softwarepartners Palantir en SAS implementeren we geavanceerde analysetechnieken om uiteenlopende projecten voor openbare veiligheid te ondersteunen.
  • Zorg: we formuleren antwoorden op alle informatie-uitdagingen in de zorgsector, zoals het beheer van de kerninformatie, de uitwisseling van patiëntengegevens en het inzichtelijk maken van klinische prestaties.
  • Defensie: we leveren de best mogelijke logistics information tracking en gegevensbeveiliging voor complexe logistieke operaties.
  • Onderwijs: we helpen bij het optimaliseren van lesprogramma's en lesresultaten om zo veel mogelijk waarde te creëren met de beschikbare resources.
Worldwide

Gegevens optimaal benutten

Capgemini weet dat elk onderdeel van de publieke sector zijn eigen, specifieke uitdagingen kent op het gebied van informatiebeheer. Onze experts op deze deelgebieden kunnen u alle benodigde hulp en adviezen leveren.
 
Onze benadering begint met de “Intelligent Enterprise”. Volgens deze methode organiseren we een aantal focusinterviews en workshops om u te helpen bij het prioriteren van de informatiebehoeften en -uitdagingen binnen uw organisatie.
 
Wanneer deze prioriteiten duidelijk zijn geworden, leveren we effectieve BIM-oplossingen die gebruikmaken van onze accelerators, innovatieve werkkaders, leveringservaring en best practices voor de publieke sector. Samen staan deze elementen garant voor snelle implementatie en een snel rendement.

Informatie-uitdagingen in de publieke sector

Capgemini heeft samengewerkt met de meest uiteenlopende organisaties in de publieke sector. We hebben lokale overheden geholpen hun kosten te verlagen en de dienstverlening te optimaliseren. Nationale overheden hebben onze hulp ingeroepen om een oplossing te vinden voor de complexiteit van de logistiek bij defensie, de inning van belastingen en de zorgverstrekking.

Gerelateerd