BABS - efficiënte bewaking van de bestuurlijke activiteiten

BABS staat voor Bestuurlijke Activiteiten BewakingsSysteem. Het is een krachtig managementinstrument waarin alle actiepunten, moties, afspraken en toezeggingen vanuit het bestuur worden vastgelegd en bewaard. BABS is de aanvulling bovenop uw document management systeem voor de beleidsmedewerker, bestuursondersteuner en griffier. Voor papierloos vergaderen met tablets en laptops heeft Babs een additionele module het veelgebruikte iBabs - papierloos vergaderen.

Wat is BABS?

BABS (Bestuurlijk Activiteiten BewakingsSysteem) is het managementinstrument voor het bewaken en afhandelen van ingekomen stukken, amendementen, moties, toezeggingen en andere actiepunten. Bovendien geeft BABS inzicht met behulp van standaard overzichtslijsten zoals de langetermijnagenda. BABS ondersteunt de bestuurlijke besluitvorming in elke organisatie en met name de beleidsmedewerker, bestuursondersteuning, directiesecretaris en griffier.

 

Eenvoud met BABS

BABS vereenvoudigt en versnelt het proces van besluitvorming door vanaf het begin voor iedereen inzichtelijk te hebben wat de route en planning is van een voorstel en brengt samenhang tussen voorstellen, agenda's, besluiten en actiepunten.

Hoe werkt BABS?

Bij veel bestuurlijke organisaties wordt hard gewerkt aan het implementeren van document management systemen (DMS) en content management systemen (CMS). Maar die geven nog steeds geen overzicht op het geheel. BABS doet dat wel en kan ook aan elk DMS worden gekoppeld. Het is een signaleringssysteem, ontworpen voor het vastleggen van de besluitvormingsacties en het signaleren van voortgang van de uitvoeringsfasen.
 
Deze signalering is op maat te maken voor iedereen zowel voor het Bestuur, College of Gedeputeerde staten, als voor de toezichthouders, de gemeenteraad en Provinciale Staten.

iBabs op uw tablet een gemakkelijke aanvulling op BABS

Met iBabs kunt u volledig papierloos vergaderen. iBabs helpt uw organisatie eenvoudiger, efficiënter en milieubewuster te vergaderen. Of u nu een tablet of laptop gebruikt, iBabs is platform onafhankelijk en is zo gebruiksvriendelijk dat u zonder hulp van IT direct aan de slag kunt. iBabs is ook als losse module voor papierloos vergaderen af te nemen.
 
Geïnteresseerd? Lees meer over het veelgebruikte iBabs - papierloos vergaderen.

Meer weten?

Mart Mulder, contractmanager Babs,
Mobiel: 06 53 47 03 79
Email: mart.mulder@capgemini.com
Gerelateerd