Business Information Service Center

Tot de belangrijkste onderdelen van een effectieve strategie voor business information management behoort dat u beschikt over een prestatiegerichte bedrijfscultuur waarin informatie centraal staat.

Capgemini Business Information Service Center (BISC) Transform your business through information

Om zakelijke voordelen te kunnen behalen is het essentieel dat u voldoende vaardigheden en competenties in huis hebt om de informatie te kunnen leveren en gebruiken. Bovendien hebt u voldoende infrastructuur en resources nodig om snel te kunnen beantwoorden aan de vraag naar informatie. U moet voorkomen dat businessgebruikers hun informatie elders gaan halen. Anders ontstaat er een neerwaartse spiraal voor het informatiegebruik, de kwaliteit van de informatie en uiteindelijk het vertrouwen in de geproduceerde informatie. Een intelligent ontworpen Business Intelligence Service Center is vaak een essentieel instrument om een informatiegerichte organisatie te kunnen realiseren.
 

Een effectief Business Intelligence Service Center ontwikkelen

Het ontwikkelen van een effectief Business Intelligence Service Center is niet eenvoudig. Samen met uw organisatie werken wij aan het opbouwen van deze competentie, zodat u het volledige potentieel van uw bedrijfsinformatie kunt benutten. De volgende succesfactoren zijn hierbij van belang:
  • Vaardigheden en competenties: zorg dat zowel de business als de IT beschikken over de benodigde vaardigheden om nieuwe en verbeterde informatiebronnen te ontwikkelen, te leveren en te gebruiken
  • Een stabiel en schaalbaar business intelligence-platform dat is ontworpen om mee te groeien en zich soepel aan te passen wanneer de informatiebehoeften van de organisatie veranderen
  • De business moet eigenaar zijn van de informatie en de rapportage- en analyseomgeving
  • Een cultuur met veel aandacht voor het serviceniveau, zowel bij de huidige levering van bedrijfsinformatie als bij de ontwikkeling van oplossingen voor nieuwe informatiebehoeften
 
Wanneer eenmaal aan deze randvoorwaarden is voldaan, kan een 'factory-model' voor de ontwikkeling en ondersteuning van business intelligence worden ingevoerd op basis van ons Rightshore®-concept. Hiermee verlaagt u de kosten en vergroot u de schaalbaarheid en flexibiliteit. Wij beschikken over unieke competenties om onze klanten te begeleiden bij dit traject, zodat het volledige potentieel van hun business intelligence kan worden ontsloten.
 

Agile en Business Intelligence

De laatste 15 jaar hebben Agile ontwikkelmethodes een grote opmars gemaakt. Ze vormen het antwoord op de vraag naar snelle ontwikkeling van softwareoplossingen met een hoge kwaliteit in sterk beweeglijke markten. Scrum is daarbij veruit het meest gebruikte ontwikkelplatform.

Capgemini Business Information Service Center

Gerelateerd