BPM Value Chain Mining

Bij Value Chain Mining worden met behulp van speciale tools de logfiles van processen geïnventariseerd en geanalyseerd. Daarmee wordt in een oogopslag duidelijk welke processen er nu precies worden gevolgd en in hoeverre ze afwijken van de richtlijnen. Bij eenvoudige en vastomlijnde processen verschaft Value Chain Mining waardevolle informatie over de compliancy van het proces. Bij meer complexe processen, zoals bij zaakgericht werken maakt Value Chain Mining inzichtelijk hoe de processen precies verlopen en kan op basis daarvan lering worden getrokken.

Value Chain Mining: inzicht in de werkelijke processen

Prestatiegericht werken en sturen vereist relevante informatie. De verkenning van ruwe data kent u al uit de technieken Business Intelligence (BI) en datamining. Maar dat is niet voldoende. Minstens zo belangrijk is inzicht in de proceskant. U kunt uit data bijvoorbeeld wel afleiden dat de performance van een bepaalde afdeling achterblijft, maar de vraag waarom dat zo is blijft onbeantwoord. En u kunt de verantwoordelijke manager van die afdeling er wel op aanspreken maar zit daar wel het probleem?
 
Het is veel interessanter om over alle afdelingen heen de integrale workflow van uw organisatie in kaart te brengen om zo de echte knelpunten te kunnen aanwijzen en verbeteringen door te voeren. En dat kan met behulp van Value Chain Mining. Een nieuwe, waardevolle en geautomatiseerde techniek, gericht op processen, die inzicht geeft in de werkelijke gang van zaken in uw organisatie en de mate van compliance.

Uw voordelen

  • Het geeft u inzicht in de discrepantie tussen vooraf gedefinieerde processen en de actuele processen.
  • Het maakt inzichtelijk welke processen vertraging oplopen, waarom dat zo is en wie erbij betrokken zijn.
  • Het identificeert alledaagse problemen in

Meer weten?

Wilt u meer weten over Value Chain Mining en onze aanpak? Neem dan eens contact op met bpm.nl@capgemini.com

Gerelateerd