Wereldwijd BPM onderzoek

Investeren in BPM werpt vruchten af

Capgemini heeft nieuw, wereldwijd onderzoek gedaan naar de stand van zaken in Business Process Management (BPM). Wat zien CxO’s als de belangrijkste argumenten om BPM te professionaliseren en wat weerhoudt hen ervan om dit succesvol te doen? Wat komt er kijken bij implementatie en welke valkuilen zijn er? BPM is geen nieuw begrip, maar de nieuwe generatie modellen en technologieën maken het mogelijk er de business nu echt mee te veranderen. Dit onderzoek toont het aan.

Enkele opvallende resultaten:

  • Investeren in BPM werpt vruchten af. Van alle respondenten die BPM hebben ingevoerd om de transparantie en performance management te verbeteren, geeft bijna 79% aan dat dit is gelukt en er ook een zichtbare impact is op de business.
  • BPM wordt gezien als een strategisch instrument om marges, efficiency en productiviteit te verhogen. 60% van de deelnemers aan het onderzoek is van mening dat BPM gemanaged moet worden door de executive board .
  • Meer dan de helft van de deelnemers geeft aan dat de organisatie het komend jaar meer nadruk op BPM zal leggen. 68% geeft zelfs aan meer te zullen investeren als het economisch klimaat niet verbetert.
 

Uw voordelen:

  • Inzicht in de meningen en ervaringen van topbestuurders rond de invoering van BPM.
  • Inzicht in obstakels die invoering mogelijk kunnen vertragen of belemmeren.
  • Tips en handvatten om BPM zelf succesvol te professionaliseren.
 

Heeft u serieuze plannen rond de professionalisering van BPM in uw organisatie? Dan is dit rapport beslist de moeite van het lezen waard. Een sterk fundament onder elke BPM-strategie. 
 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de achtergronden van dit rapport, neem dan contact op met bpm.nl@capgemini.com

Gerelateerd