About IBX

In de afgelopen 13 jaar is het IBX zakelijk netwerk erin geslaagd om grote ondernemingen over de hele wereld nauw contact met leveranciers te laten hebben en optimaal met hen zaken te laten doen en samen te laten werken. Onze cloudgebaseerde producten en diensten bieden een echte cyclische inkoopomgeving.

De producten en oplossingen in het IBX zakelijk netwerk staan tegenwoordig voor een groot deel op zich en zijn niet gekoppeld aan een ERP-systeem. Dit houdt in dat onze cloudgebaseerde e-inkoopoplossingen zo zijn gebouwd dat ze optimaal kunnen samenwerken met de belangrijkste backendsystemen op de markt, zoals Oracle, NetSuite en SAP.

We zien een "Wereld van verbonden bedrijven" voor ons, waarin bedrijven via gebruiksgemak en een grondige kennis van de behoeften van hun belangrijkste belanghebbenden worden geholpen het maximale uit hun inkoopcapaciteit te halen. Als inkoopafdelingen zich van hun taken willen kwijten en uit willen groeien tot strategische partners binnen hun organisaties, moeten ze in onze optiek ervoor zorgen dat "Inkoop iedereen aangaat". Dit betekent dat alle belanghebbenden bij het inkoopproces moeten worden betrokken.

Naast dat binnen CPO- en CFO-organisaties voor een kerndoelgroep een oplossing moet worden gevonden voor essentiële bedrijfsvraagstukken op het gebied van compliance, transparantie en productiviteit, houdt dit ook in dat oplossingen gebruiksvriendelijker moeten worden gemaakt voor zowel incidentele gebruikers als zakelijke afnemers. We hebben te maken met 60 tot 80% incidentele gebruikers die niet hoeven te werken in een zakelijke inkoopomgeving. Bij de ontwikkeling van onze producten houden we hier rekening mee. We spelen in op de vertrouwdheid van gebruikers met het doen van online aankopen en met sociale media om het inkoopproces zo eenvoudig, intuïtief en moeiteloos te laten verlopen.

Het inrichten van een effectieve inkoopafdeling die gericht is op meerwaarde betekent voor ons dat we zorgen voor een culturele omslag. Waar traditioneel gezien de functie van de inkoopafdeling werd gekoppeld aan die van een 'waakhond' moeten we nu een bedrijfscultuur bouwen die meer gericht is op compliance. Dit kan worden bewerkstelligd door alle gebruikers deel te laten uitmaken van het inkoopproces en ze toegang te verlenen tot de instrumenten en kennis en kunde op het gebied van inkoop waar ze vroeger waarschijnlijk niet met een simpele muisklik over konden beschikken. Door het inkoopproces natuurlijker te maken en onderdeel te maken van de routinematige handelingen, worden meer bestedingen ondervangen, overbodige uitgaven afgeremd en stijgt de productiviteit. Gebruikers kunnen zich hierdoor weer richten op hun kerntaken.

Verder houden we niet alleen rekening met de prioriteiten van de CPO en CFO, maar ook met die van het senior management. In onze strategie voor productontwikkeling hebben we de opvatting opgenomen dat de juiste inkoopoplossing niet alleen op operationeel niveau maar ook op strategisch niveau een positief effect kan hebben op een bedrijf. Onze algemene opvatting over de voordelen van inkoop helpt de inkoopafdeling om uit te groeien tot een strategische partner binnen uw organisatie. Dit wordt bereikt door rekening te houden met de behoeften van de CTO (door voort te bouwen op bestaande technologische investeringen en tegelijkertijd cloudgebaseerde oplossingen te introduceren en een korte implementatietijd), de CEO (door verhoogde winstgevendheid en meer transparantie) en de HR-afdeling (via minimale training en hogere tevredenheid en meer loyaliteit van gebruikers). Deze aanpak stelt klanten in staat om op kwantificeerbare wijze hun waarde aan interne belanghebbenden te tonen en hierbij een strategische en ondersteunende rol binnen hun organisaties in te nemen.

Het IBX zakelijk netwerk bestaat uit een reeks van drie productpakketten die de volgende gebieden beslaan:

Strategic ProcurementIBX Source-to-Contract bestaat uit drie modules. De module Uitgavenanalyse verhoogt de zichtbaarheid van de uitgaven en geeft kansen weer, de module Contractbeheer zorgt voor meer toezicht op overeenkomsten en beperkt risico's en de gebruiksvriendelijke e-sourcingmodule zorgt voor een optimaal gebruik van alle betrokkenen en meer productiviteit, compliance en besparing. Elke module omvat applicaties en optionele services. De module Uitgavenanalyse bestaat uit een onshore implementatieservice waarbij een offshore team de gegevens op regelmatige basis ververst. Binnen de module Contractbeheer biedt Capgemini services die zich bezighouden met de compliance en optimalisering van contracten die worden uitgevoerd door juridische, commerciële en operationele experts. Binnen Sourcing bieden we Rfx Factory aan, een service aan de hand waarvan klanten de vruchten van e-sourcing kunnen plukken zonder dat ze daarvoor de e-sourcingtools hoeven te gebruiken. U voert het strategische werk uit, terwijl Capgemini het event laat draaien, de deelname en ondersteuning van de leverancier voor zijn rekening neemt en de resultaten van het event aan u terugkoppelt. Hierdoor ontstaat een cyclisch proces dat uw toekenningsbesluit ondersteunt. Capgemini maakt gebruik van zijn wereldwijde capaciteit en het Capgemini Rightshore® leveringsnetwerk om deze service te bieden, waardoor efficiënt gebruik van middelen en kosteneffectiviteit voor klanten worden gegarandeerd.

Klik hier voor meer informatie over IBX Source-to-Contract.


Operational ProcurementIBX Purchase-to-Pay is een flexibele en cloudgebaseerde oplossing die het gehele inkoopproces (purchase to pay) automatiseert en ondersteunt. Dit levert meerwaarde op voor alle belanghebbenden in een organisatie. Het begeleidt de aankopen van een medewerker via een intuïtieve winkelervaring die te vergelijken is met webwinkels voor consumenten. De app voor mobiele toestemming geeft managers meer controle en maakt het mogelijk dat snel toestemming wordt verleend. De productiviteit van de inkoopafdeling neemt toe doordat een hoger percentage inkooporders geheel automatisch wordt aangemaakt en er een efficiënter proces is voor het beheren van inkopen van hoge waarde en het inspelen op tijdelijke behoeften in het snelle proces van directe betaling. De crediteurenafdeling profiteert van een hogere automatiseringsgraad, digitaal factureren en minder vragen vanuit leveranciers.

IBX Purchase-to-Pay levert één enkel inkoopkanaal ten behoeve van verschillende ERP-landschappen voor een betere naleving van inkooprichtlijnen. Dit zorgt ervoor dat wereldwijde uitgaven inzichtelijker worden en er kostenbesparingen worden gerealiseerd.

Klik hier voor meer informatie over IBX Purchase-to-Pay.


Supplier Network Het IBX leveranciersnetwerk geeft kopers de mogelijkheid om met nieuwe leveranciers in contact te komen en de relaties met bestaande partijen te versterken. Tot de functies behoren: catalogusbeheer, geavanceerde zoekcapaciteit, sociale interactie, tools voor profielbeheer, offertes aanmaken, biedingen doen, inclusief diensten op het gebied van order- en factuurbeheer. Leveranciers kunnen zich zelf via een interface aanmelden en betalen vooraf geen kosten. Kopers kunnen leveranciers benaderen en met hun samenwerken op basis van de gegevens uit hun gedetailleerde profielen en de uitgebreide informatie in de leverancierscatalogus. Deze catalogi kunnen afhankelijk van de voorkeur van de koper ofwel direct worden geraadpleegd via de lijst met openbare catalogi ofwel op de individuele wensen van de koper worden afgestemd.

Klik hier voor meer informatie over IBX Supplier Network.


Tot de drie productcategorieën behoort ook het aanbod aan beheerde services die door onze interne consultants worden geleverd. Dit loopt uiteen van de implementatie en veranderingsmanagementprojecten tot helemaal aan de dienstverlening aan leveranciers toe, waaronder training en selectie van leveranciers.

Naast de producten die we aanbieden, brengen we ook onze services die toegevoegde waarde leveren onder de aandacht van onze klanten en blijven we deze verder ontwikkelen. Op deze wijze helpen we klanten om het maximale te halen uit hun investering in onze technologieën en vaardigheden. Deze services lopen uiteen van operationele taken zoals de ondersteuning van leveranciers en begeleiding bij aankopen tot helemaal aan de implementatie van technologie en het aanbod van veranderingsmanagement toe. We promoten een open netwerkmodel en onze doelstelling is om via innovatie, doordacht leiderschap en best practices uit te groeien tot marktleider en vertrouwde adviseur in de markt van cyclische P2P-oplossingen.

De individuele technologieën en methodes van het IBX zakelijk netwerk zijn ISO-gecertificeerd en eveneens gecertificeerd en goedgekeurd door de leveranciers van technologische producten die compatibel zijn met onze producten, waaronder SAP, Oracle, NetSuite. Wij werken op meerdere platforms waardoor een flexibele of tweesporenstrategie in combinatie met een infrastructuur ter plaatse, een cloudinfrastructuur of een hybride infrastructuur mogelijk is. Dit is volledig op uw voorwaarden naar uw wensen.

Via al deze functies en services kunnen klanten samenwerken en in verbinding staan met leveranciers, hun uitgaven terugschroeven en beheersen, relaties beheren, technologie-investeringen optimaliseren, naleving van contracten verbeteren en de productiviteit van medewerkers verhogen. Door al deze processen door het complete cyclische systeem (Source-Purchase-Pay) te leiden, krijgen belangrijke belanghebbenden meer opties en het stelt hen in staat om weloverwogen op feiten gebaseerde strategische beslissingen te nemen. De inkoopfunctie wordt beter ondersteund, omdat de waarde voor de organisatie kwantificeerbaar is, waardoor uw inkoopafdeling transformeert in een strategische partner binnen uw organisatie. Dit is wat we onze klanten bieden: we zorgen ervoor dat inkoop iedereen aangaat.