ITOPS

In het snel veranderende zakelijke klimaat moet uw bedrijf snel kunnen inspringen op de veranderende en vaak volatiele marktomstandigheden. U heeft behoefte aan bedrijfsprocessen en IT-services die volledig op elkaar zijn afgestemd, centraal worden beheerd en waarvan de kosten worden beheerst.

 

Waardecreatie: combineren van bedrijfsprocessen en IT-services

In de wereldwijde markten van vandaag de dag die gekenmerkt worden door scherpe concurrentie, moeten bedrijven flexibel en wendbaar zijn en de kosten beheersen. Dit kan een lastige opgave worden als uw bedrijfsprocessen niet zijn afgestemd op uw IT-services en -infrastructuur. Voeg daar nog de problematiek van investeringskosten, onvoldoende aandacht voor de businesscase en te weinig mandaat voor de integratie aan toe en het inspelen op veranderende behoeften van de markt wordt voor u een harde noot om te kraken.  

Volledige integratie van technologie en processen

De integratie van technologie en processen (ITOPS) maakt het mogelijk dat u uw activiteiten kunt optimaliseren via een combinatie van procesinvesteringsstrategieën, toepassing van technologie en outsourcing en beheer van bedrijfsprocessen.

ITOPS faciliteert een centrale analyse die uw zakelijke doelstellingen, IT, (operationele) processen, HR en bijbehorende kosten omvat. U kunt profiteren van ons unieke leveringsmodel van deze service die naadloos de functieoverstijgende expertise in uw onderneming met elkaar combineert.

Aantoonbare expertise

Capgemini kan bogen op tientallen jaren ervaring en een grondige kennis van de verschillende uitdagingen waarvoor internationaal opererende ondernemingen zich gesteld zien. Dankzij deze ervaring en ons doordacht leiderschap op het vlak van IT en excellente (operationele) processen bij het bouwen van het ITOPS-framework bent u verzekerd van een weergaloze verbetering van bedrijfsprocessen in combinatie met een optimalisatie van technologische oplossingen. Dit maakt uw bedrijf effectiever en het brengt extra kostenvoordelen met zich mee.

Meer weten?

Neem contact op met bpo.global@capgemini.com om te ontdekken hoe ITOPS waarde voor uw bedrijf creëert.