Cloudcomputing voor de publieke sector

De introductie van cloudcomputing binnen de publieke sector is meer dan ‘alleen maar’ een technologisch transitieproces. Onder invloed van technologische innovaties verandert de rol van de overheid als dienstverlener, de wijze van dienstverlening en de organisatie van de bedrijfsvoering. Met Capgemini als partner migreert u op een veilige, gestructureerde en verantwoorde wijze naar de cloud.

Journey to the Cloud

Cloudcomputing heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Het is niet meer de vraag of overheden naar cloudoplossingen migreren, maar wanneer. Zo heeft bijvoorbeeld de Britse overheid al besloten dat in 2015 50% van de investeringen in IT cloud gebaseerd dienen te zijn.

Burgers en bedrijven bepalen steeds meer zelf wanneer en op welke wijze zij diensten van overheden willen afnemen vanuit de cloud. Overheden zullen hun organisaties en bedrijfsvoering hierop de komende jaren moeten aanpassen. Veel organisaties worstelen echter met de vraag hoe ze effectief en efficiënt gebruik kunnen maken van de cloudoplossingen. De oplossing naar de cloud komt in de vorm van het cloudwiel.
 

In alle openheid naar een compacte overheid

De voordelen van cloudcomputing gelden niet alleen voor de Rijksoverheid maar ook voor lagere overheden als provincies, gemeenten en waterschappen en de zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s). Cloud speelt een belangrijke rol in het streven naar een betere, slimmere, efficiëntere en compacte overheid. De winsten vallen onder meer te behalen bij de interne bedrijfsvoering - via consolidatie van datacentra en werkplekvirtualisatie - alsook in de dienstverleningsketens aan burgers en bedrijven - zoals subsidieverstrekking, vergunningenaanvraag, mobiliteit, en werk & inkomen.

 

Het Cloudwiel

Anno 2012 wordt er ook door steeds meer overheden in Nederland gezocht naar een wijze om op basis van een gestructureerde en veilige aanpak naar cloudoplossingen te migreren. Capgemini heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan een methode, het cloudwiel, om deze migratie in vijf stappen mogelijk te maken.
 
Het cloudwiel wordt gedetailleerd besproken in de bijlage van het rapport 'Trends in Cloudcomputing voor de publieke sector'. Het rapport heeft als thema 'In alle openheid naar een compacte overheid' en beschrijft de relevante ontwikkelingen rond cloudcomputing in de publieke sector in samenhang met onderwerpen als mobility, ketenmanagement, security en big data.
 
 

 

Gerelateerd