Trends in Cloudcomputing

Cloudcomputing is het via internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. Gebruikers slaan hun gegevens niet op de eigen PC op, maar ergens in de cloud. Zo wordt op een slimme manier gebruik gemaakt van de mogelijkheden die internet te bieden heeft.

Cloudcomputing en veiligheid: een kwestie van regie

De publieke dienstverlening van de overheid, met ICT als enabler, overschrijdt de grenzen van de ministeries. Nu nemen de afzonderlijke ministeries nog zelfstandig besluiten over beveiligingsvraagstukken. Bij de introductie van cloudcomputing zal dit gecoördineerd en in overleg moeten gebeuren. De CIO Rijk heeft hierin een prominente kaderstellende rol.

Overstappen op cloudcomputing

Om op een veilige en zorgvuldige wijze over te stappen op cloudcomputing, moeten de volgende stappen worden gezet:

  • Formuleren van een eenduidig beveiligingsbeleid inclusief beveiligingseisen;
  • Organiseren van de regie bij de betrokken overheidsorganisaties en marktpartijen;
  • Opbouwen van benodigde expertise op het gebied van cloudcomputing en vraagsturing;
  • Internationale afstemming voor de uitwisseling van kennis en ervaring.

Samenwerking is essentieel

Voor een geslaagde invoering van cloudcomputing door de overheid, is het van essentieel belang dat alle overheidsinstellingen op consistente wijze met elkaar samenwerken. Lees meer over de voordelen en beveiliging van cloudcomputing in het document.
Gerelateerd