Consumer Engagement Principles

Consumentenvertrouwen herstellen door integer datagebruik

De groeiende digitalisering in deze complexe wereld leidt tot toenemende bezorgdheid bij consumenten als het gaat om opslag en het gebruik van hun persoonlijke data.
 

  • Eerder onderzoek van Capgemini wees al uit dat slechts 30% van de Europeanen en 40% van de Amerikanen bereid is persoonlijke data aan ondernemingen te verstrekken.
  • Tegelijk overweegt 84% van de retailers mobiele data te gebruiken bij interne data analyses. 90% overweegt dit voor social media data.
  • In 2015 zal 60% van de retailers gratis WIFI aanbieden in hun winkels om zo klanten te herkennen als ze binnen zijn.


Deze uitkomsten maken pijnlijk duidelijk dat er een grote (vertrouwens-)kloof is ontstaan tussen ondernemingen en hun klanten. Persoonlijke informatie helpt ondernemingen om klanten op maat te bedienen, maar het wantrouwen staat dat in de weg.  


Lees meer opvallende onderzoeksresultaten in het rapport !

Consumer Engagement Principles

Waar vertrouwen ontbreekt neemt de omzet af. Ondernemingen moeten dus in actie komen. Daarom heeft Capgemini, samen met The Consumer Goods Forum (CGF) een eerste aanzet gedaan voor een set ‘Consumer Engagement Principles’ : richtlijnen voor ondernemingen m.b.t. integer gebruik van persoonlijke klantdata. Doel van deze richtlijnen is de vertrouwensbreuk te herstellen en consumenten te overtuigen dat hun persoonlijke gegevens correct en conform wetgeving worden gebruikt. Tegelijk borgen de richtlijnen dat bedrijven waarde kunnen blijven toevoegen op basis van klantdata en zo hun klanten daadwerkelijk beter kunnen bedienen.

Doe mee en geef uw input

De eerste voorstellen voor deze ‘Consumer Engagement Principles’ zijn tot stand gekomen in samenwerking met overheden, brancheorganisaties, ondernemingen en consumenten over de hele wereld. Er heeft inmiddels een aantal activiteiten plaatsgevonden om een breed draagvlak voor de richtlijnen te creëren, waaronder de oprichting van een werkgroep en wereldwijd onderzoek naar bestaande richtlijnen, protocollen en principes. Er zijn ook al next steps geformuleerd die u in het rapport terugvindt. Uitgangspunt in het hele proces is co-creatie. Ook u kunt dus aanhaken. Hoe? Ook dat leest u in onze publicatie. Daarin treft u bovendien interessante uitkomsten aan uit verschillende consumentenonderzoeken die onomstotelijk duidelijk maken dat de richtlijnen echt nodig zijn.

Laat het u niet weerhouden uw omzet te verhogen.

Vertrouwen van klanten vormt de basis onder uw succes. Daarom moet ook uw onderneming integer omgaan met persoonlijke data. Die integriteit is verweven in al onze oplossingen voor Mobile toepassingen en Digital Customer Experience. We transformeren uw organisatie in een geoliede digitale onderneming met consistente boodschappen in alle kanalen en met respect inachtneming van de Consumer Engagement Principles. Want de business verandert, maar integriteit niet. Ook daarom kiest u voor Capgemini.


 

Kom in contact met onze experts!


Meer lezen? Download kosteloos het volledige document!
Meer weten