Enterprise Gamification

De beste transformatie wordt gevormd door mensen – gebruikt u de meest relevante technieken om gedrag en prestaties te beïnvloeden?

Enterprise Gamification: Speel om te winnen

Waarom Enterprise Gamification gebruiken?

Als veranderingsprogramma’s moeten worden doorgevoerd, richten de meeste bedrijven zich op implementatie in plaats van acceptatie. Capgemini begrijpt dat effectieve transformatie op mensen is gericht, niet op processen.

50% van bedrijven slaagt er echter niet in om de vereiste veranderingen door te voeren, omdat ze niet in staat zijn om het belang ervan duidelijk te maken aan hun werknemers.

Wij zijn ervan overtuigd dat Enterprise Gamification het antwoord is.

Onze benadering van Enterprise Gamification

Enterprise Gamification is de toepassing van spelelementen op echte praktijktaken om werknemers erbij te betrekken en prestatieveranderingen te stimuleren. Spelelementen worden gebruikt om in bedrijfsomgevingen bepaald gedrag van gebruikers op een leuke manier te belonen.

Capgemini hanteert een ondernemingsbrede, multifunctionele benadering voor het leveren van diensten door ‘gamification’. Daartoe gebruiken we onze vijfstapsmethodologie, waarbij doel- en verbeteringsgebieden worden vastgesteld, de doelgroep wordt geanalyseerd en spellen worden ontwikkeld om implementatie en evaluatie mogelijk te maken.

We hebben gemerkt dat organisaties de waarde van ‘enterprise gamification’ zijn gaan inzien. Het beïnvloedt gedrag positief en biedt onder andere de volgende voordelen om sneller resultaat te behalen:

 • Versneld behalen van bedrijfsresultaten
 • Afname van kosten van verandering
 • Meer betrokkenheid van werknemers en betere productiviteit en personeelsbinding
 • Meer loyaliteit van werknemers, zodat ze het merk uitdragen; als zowel werknemers als klanten in het proces worden betrokken, kunnen bedrijfsresultaten met 240% toenemen.

Enterprise Gamification is een krachtige tool

We hanteren een ondernemingsbrede, multifunctionele benadering om diensten te leveren door ‘gamification’. Onze vijfstapsmethodologie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Doel: Bedrijfsbehoefte en doelgebieden voor implementatie vaststellen.
 • Analyse: Gedragsanalyse van doelgroepen uitvoeren en obstakels voor veranderingen en de bestaande technologische omgeving beoordelen.
 • Ontwerp: Tools vaststellen die moeten worden gebruikt, zoals sociale netwerken, instantberichten, video-on-demand, blogs en wiki’s evenals dashboards, wedstrijden, bonuspunten, enz.
 • Implementeren: Het overeengekomen ontwerp invoeren in het bedrijf.
 • Evalueren: Feedback verzamelen van belanghebbenden en informatie vastleggen om nieuw gedrag of verder spelontwerp te blijven ondersteunen.

 

Het resultaat

Dankzij onze ervaring op het gebied van samenwerking met klanten en met onze eigen teams, weten we dat ‘gamification’ een belangrijke stimulans voor geslaagde transformatie kan zijn – zelfs binnen gemeenschappen met een gevarieerde demografische en geografische spreiding:

 • Capgemini’s technieken voor ‘gamification’ zorgden voor een toename van 90% in de acceptatie van initiatieven en deelname daaraan
 • Bij één project werden 117 nieuwe concepten voor apps ontwikkeld, een aanzienlijke toename ten opzichte van de 23 in een eerdere innovatiesessie
 • Werknemers reageerden positief op verdere samenwerking en betrokkenheid, en het delen van ervaringen.

Al met al hebben de resultaten van versnelde en blijvende gedragsveranderingen bijgedragen aan voortzetting van bedrijfstransformatie.

Neem contact op

Ondernemingen moeten een andere mentaliteit, gedragswijze en cultuur bevorderen. Ondersteun uw werknemers en ze zullen echte, langdurige bedrijfswaarde leveren.

Download ons standpunt over Enterprise Gamification: Spelen om te winnen, een overzicht van de manieren waarop speltechnieken kunnen helpen om werknemers te betrekken en sneller bedrijfsresultaat te behalen.

Contact: Digital.sales.global@capgemini.com

Gerelateerd

Experts