De rol van family offices

| Point of View

Een ‘family office’ is een adviesorganisatie die door extreem vermogende particulieren (de categorie ultra-HNWI) wordt opgericht om hun kapitaal te beheren. Elk bedrijf dat alleen beleggingsadvies geeft aan een familie, volledig in handen is van de familie en niet openstaat voor een adviesfunctie aan derden, is volgens de Amerikaanse Securities and Exchange Commission een family office. Een family office doet echter meer dan alleen vermogensbeheer en kijkt ook naar de financiële zekerheid van de familie in de toekomst door overdracht van vermogen.
 
In deze tekst wordt beschreven hoe het toenemende aantal family offices ertoe heeft geleid dat vermogensbeheerders de diensten van een family office zijn gaan aanbieden aan ultra-HNWI’s, waardoor family offices nu rechtstreeks concurreren met particuliere banken. Het toenemende aantal ultra-HNWI’s biedt extra kansen voor family offices, maar tegelijk staan ze voor belangrijke uitdagingen op regelgevend, operationeel en technologisch vlak. Deze uitdagingen kunnen de groei juist vertragen.