Een wendbare uitvoering: strategisch plannen in het digitale tijdperk

| Point of View

Voor internationale bedrijven is strategische planning altijd al erg belangrijk geweest. De laatste tien jaar hebben de internationale economische omstandigheden dit planningsproces echter niet gemakkelijker gemaakt. De volatiliteit is toegenomen, waardeketens worden steeds complexer en veranderende krachtverhoudingen tussen leveranciers en klanten zijn de uitdagingen van vandaag de dag. Alleen met een maximaal wendbare strategische planning kunnen deze uitdagingen naar behoren worden aangepakt.
 
Een onderzoek van Capgemini Consulting maakt duidelijk hoe de sector op deze uitdagingen reageert. De meeste organisaties hebben hun planningsproces zo bijgestuurd dat ze snel kunnen reageren op de actuele situatie. Ze hebben hun top-down-oriëntatie versterkt, doen aan gefocuste participatie, hebben waar nodig het teveel aan details weggewerkt en hun processtappen gestroomlijnd en geharmoniseerd. Het onderzoek bevestigt bovendien dat de meeste organisaties zich onvoldoende bewust zijn van digitale oplossingen en de mogelijke voordelen van tools voor strategische planning.