Focus on Value(s)

  • December 1, 2016
  • Capgemini Utrecht Papendorp
  • congress building Papendorpseweg 100

Op donderdag 1 december 2016 vindt bij Capgemini het Agile Experience Event plaats. Het Agile Experience Event is een initiatief van Advantage You, het programma voor kennisdeling binnen Capgemini. Het event is toegankelijk voor Capgemini medewerkers, relaties van Capgemini en een ieder die geïnteresseerd is in Agile Transformation.

Dit jaar is het thema Focus on Value(s). Met de recente aanpassing in de scrum guide zijn de waarden in het werk in scrum teams benadrukt. Waarde toevoegen voor de business is een de drijvende kracht achter Agile werken. Het Agile Manifesto waardeert het één meer dan het ander. De sturing van het werk is gericht op waarde en komt voort uit waarden.

We leggen op 1 december zowel de focus op de values in het werk (cultuur, gedrag) als value add (business, samenleving). Dat opent een rijke mogelijkheid aan perspectieven op werk en wat werk oplevert. In de interactieve workshops nemen de workshop presentatoren ons mee langs de verschillende betekenissen van value(s). Welke focus hebben wij daar nu eigenlijk op? Wat kunnen we leren van andere zienswijzen om die te verbinden met onze aanpak voor Agile welken in de dagelijkse praktijk?

We vertrekken gezamenlijk met een focusopdracht om de workshops te bezoeken en eindigen met onze gedeelde focus. Er zijn workshops waarbij je meer stil staat bij de betekenis die jij hecht aan de Agile waarde(n). Andere workshops gaan in op de implementatie van ander gedrag in teams of bij senior management. En wat te denken van de ervaringen met het creëren van vernieuwde vormen van organiseren met Agile en Vernieuwend Werken! 

Dus ben je geïnteresseerd in Agile en value(s), dan is het bijwonen van dit event een must! Het event vindt plaats in het Congresgebouw op ons kantoor in Papendorp.

Programma

17:00

Walk-in sandwich dinner

18:00

Gezamenlijke opening — Focus on Value(s) door Jurgen Wasser

18:15

Eerste ronde interactieve workshop

19:00

Tweede ronde interactieve workshop

19.45

Pauze met koffie, thee, en koekjes

20:00

Derde ronde interactieve workshop

20:45

Gezamenlijke afsluiting - Focus on Value(s)

21:00

Meet & greet met drankjes en snacks

 

De volgende interactieve workshops staan op het programma

Agilego

Jan Lelie (Mind at work)

Lego wie kent dat niet en wat zou er nu mooier zijn als je LEGO met Agile kunt verbinden? Agilego! Deelnemers ontdekken met elkaar hun betekenis van Agile waarden door gebruik te maken van Legosteentjes. Door te DOEN met LEGO hebben de deelnemers al snel een beeld van Agile opgebouwd (letterlijk dus, met LEGO). Via vier perspectieven en aan de hand van de drie rollen op (Produkt Owner, Scrum Master, Team Member) vinden de deelnemers hun verschillende betekenissen van "waarden," zoals voorgeschreven. Met deze workshop beleef je ook de kracht van snel en diep tot inzichten komen met behulp van LEGO.

 

De toegevoegde waarde van de Business Analist (BA) - De competenties van een Transformation en Enterprise BA

Arwin Bisoen (Capgemini)
Carleen Verdonk (Capgemini)

Moeilijkheden bij het uitlijnen van meerdere Agile teams? De competenties van Transformation en Enterprise BA kunnen helpen met de transformatie van de Agile manier van werken in teams en het houden van de samenhang bij het werken met meerdere Agile teams. Wij nodigen u uit om inzichten in deze competenties van de BA te delen. Met deze workshop krijgt u inzicht in de toegevoegde waarde van transformation en Enterprise competenties van een Business Analyst in het team en uw organisatie.

 

De toegevoegde waarde van de Business Analist (BA) - De competenties van een Implementation en Change BA

Frank van de Ende (Capgemini)
Thuong Nguyen (Capgemini)

Heeft u problemen bij het bepalen van wie wat in een Agile omgeving doet, zoals een scrum team? De competenties van een Business Analyst kunnen van grote waarde zijn voor het team en de Produkt Owner. Wij nodigen u uit om deze vereiste competenties met ons te bespreken. Met deze workshop krijgt u inzicht in de toegevoegde waarde van implementation en change competenties van een Business Analyst in het team en uw organisatie.

 

Agile waarden implementeren in de organisatie

Norbert Minten (BKWI)
Ronald Teeuw (Capgemini)

Aan de hand van het praktijkvoorbeeld nemen Norbert en Ronald je mee langs de aanpak die zij toegepast hebben om de waarden voor het Agile werken bij BKWI (UWV) te benoemen en te implementeren. Agile heeft in verschillende werkplekken en bij mensen individueel verschillende betekenissen. Een gedeelde kijk op de waarde van Agile voor het werk creëren is een eerste stap. In deze workshop vertellen ze je de aanpak, delen ze de invulling en gaan ze ook met jou interactief aan de slag om de impact van hun aanpak te ervaren. Interessant voor iedereen die te maken heeft met organisatiebrede transformaties van Agile en organisatiebreed adopteren van Agile waarden.

 

De waarde van principes bij een Agile transformatie

Jeroen Koene (ABN AMRO Hypotheken)

Steeds meer organisaties willen Agile werken om zo sneller waarde voor klanten te kunnen creëren. Vaak zal dit onderin de organisatie opgestart dan wel ondersteund worden. Om echte stappen te zetten is het van groot belang dat ook MT’s en leidinggevenden weten wat Agile werken inhoudt, zodat ze zelf goed leiding kunnen geven aan de Agile transformatie. Het Agile Manifesto en de Agile Principes kunnen hierbij van grote waarde zijn zodat voorkomen wordt dat Agile heel instrumenteel wordt geïmplementeerd. In deze workshop laat Jeroen Koene zien hoe hij de principes van Agile gebruikt bij de introductie van Agile bij MT’s en leidinggevenden.

 

Breng jouw Scrum Values tot leven!

Addo de Visser (Capgemini)
Nicole Logister (Enexis)

Nicole en Addo organiseren een ‘Open Space’, waarin de deelnemers gaan nadenken over en elkaar gaan helpen met hoe je de Scrum Values ‘tot leven brengt’. De Scrum Values zelf zijn eenvoudig op te schrijven maar hoe kom je tot Openness, Respect, Commitment, Focus en Courage? Eindresultaat is dan een concept-manifest van “Wij hebben ontdekt dat er manieren zijn om de Scrum Values te implementeren en wel door de volgende dingen te doen." Praktische tips & hints vanuit de deelnemers van de Open Space die je direct morgen kunt gebruiken in jouw eigen organisatie!

 

Openheid: hoe voelt dat eigenlijk?

Annemarie Veel (UMCU)
Freek Duynstee (Duynstee bv)

Agile werken gaat voor een belangrijk deel over transparantie. Binnen het team, met de stakeholders, als mens. Hoe voelt dat eigenlijk? Wat is er voor nodig? En is het altijd goed? In onze workshop gaan we dat in spelvorm ervaren. Openheid: hoe voelt dat eigenlijk?

 

Vernieuwend Werken "Beyond the Hype, Back to Values"

Sam Gertsen en gast
Martin van Bochhove (Nationale Politie)
Erik Staffeleu (Capgemini Consulting)
Sam Gertsen (Capgemini Consulting)

We merken dat verschillende methoden als Agile, Dev.Ops, Zelfsturende teams, etc. enorm populair zijn maar soms hun doel voorbij schieten. Met de Vernieuwend Werken workshop proberen we dichter bij de essentie te komen staan van waar al deze verschillende methoden eigenlijk voor bedoeld zijn. Bij onze zoektocht naar antwoorden zijn we tegen een drietal paradoxen aangelopen die we in een spelende werkwijze met jullie willen behandelen. Gedurende de workshop leren we van elkaars waarden en (on-)waarheden om zo dichterbij te komen "waar het nou eigenlijk allemaal om draait." We staan stil bij wat onze verschillende werkvormen/methoden met elkaar verbindt maar ook wat schijnbare tegenstellingen zijn door middels van het paradox spel. We sluiten af met een praktijkvoorbeeld van de Nationale Politie hoe Vernieuwend Werken hen heeft geholpen om de Politieman weer centraal te stellen in het oplossen van problemen op straat.

 

One small step for man, a giant leap for Agility & Autonomy Van component teams naar zelfstandige feature teams – een ING verhaal

Nienke Alma (Capgemini)
Maurice van Wijk (ING)

Feature teams zijn een hot topic. Organisaties die gericht zijn op de échte Agility in de markt kunnen maar beter snel hun component teams transformeren naar feature teams. Maar hoe? ING wil business en IT afstemmen op hun weg creëren van feature teams. In deze workshop leggen Maurice en Nienke uit welke aanpak zij hebben gevolgd en delen hun ervaringen. Deze sessie inspireert mensen die IT en business meer willen afstemmen en van waarde voor de klant willen maximaliseren en geeft hen praktische voorbeelden voor een transformatie naar feature teams.

 

Product Owner + Ontwikkelteam + Interactie = Added Value

Wout Peters (ProRail)
Sybren Hazenberg (ProRail)
Renze Feitsma (Capgemini)

Een ontwikkelteam van 5 man met een Scrum Master, Project Manager en 2 Product Owners. Volgens de theorie een explosieve combinatie, maar in ons project een ideale mix. Belangrijk is een goede interactie en communicatie tussen het ontwikkelteam en de Product Owners. Maar welke ingrediënten heb je nodig voor die samenwerking? Samen met jullie willen we valkuilen, risico’s en onze lessons learned bespreken.

 

No pain, no gaine!

Sid Dane (Capgemini)

Op papier zijn de waarden van Agile helder te begrijpen. Doen en naleven van die waarden is een ander verhaal. Sid Dane neemt jullie mee in het proces van starten met Agile werken in teams en wat zich vervolgens allemaal ontvouwt in een groeiproces naar een Agile organisatie. De groeispurten en wat werkt in de praktijk komen aan de orde. Een ding is al wel duidelijk: veranderen naar en Agile organisatie gaat niet zonder groeipijntjes.