Grasduinsessies Tri-A’s Veilig Thuis

  • December 1, 2014 tot December 12, 2014
  • Utrecht
  • Capgemini, Reykjavikplein 1

Van 1 tot en met 12 december faciliteert Capgemini vier grasduinsessies, waarin geïnteresseerde partijen hands-on ervaring op kunnen doen met de werking van de Tri-A’s Veilig Thuis applicatie. Begeleiding wordt gedaan door professionals die zeer ervaren zijn in het gebruik van de applicatie, om nieuwe gebruikers optimaal te ondersteunen. De sessies zijn bedoeld als inloopsessies, waarbij het niet noodzakelijk is van begin tot eind aanwezig te zijn. De sessies zullen plaats vinden op maandag (1 december en 8 december) en dinsdag (2 december en 9 december) tussen 09:00 en 13:00, op de hoofdlocatie van Capgemini aan het Reykjavikplein 1 in Utrecht.
 
In verband met ruimteplanning is het gewenst u vooraf aan te melden. Voor aanmelding bij een of meerdere van de sessies, neem contact op met Sjef Hoppenbrouwers, +31 629525590 of Raymond Gralike, +31 653389795.

Tri-A’s

Capgemini helpt betrokken organisaties als gemeenten, bureaus jeugdzorg, GGD’s, GGZ’s, AMHK’s en anderen om op een veilige en structurele wijze de drie decentralisaties in het sociale domein door te voeren. Hiervoor heeft Capgemini Tri-A’s ontwikkeld. Dit is een suite aan applicaties die eenvoudig via het web worden aangeboden ter ondersteuning van de dienstverlening in het sociale domein. Tri-A’s staat voor de drie A’s van de propositie van Capgemini te weten: Aanmelden (via het burgerportaal), Arrangeren (registratie van en regie over diensten en besluiten in het dossier) en Accountability (rekening en verantwoording). Met andere woorden, de belangrijkste bouwstenen in de uitvoeringsketen binnen het sociale domein.
 

Basisprincipes

De door Capgemini gehanteerde filosofie achter de ontwikkeling van Tri-A’s is als samen te vatten in de volgende vijf basisprincipes:
  • een optimale dienstverlening aan burgers, gezinnen en kinderen dient centraal te staan,
  • professionals binnen gemeenten en ketenpartners/hulpverleners dienen als regisseur plaats en tijdsonafhankelijk te kunnen beschikken over applicaties die doelgebonden en flexibel kunnen worden ingezet, de focus van de professional dient zich hierbij te richten op ondersteuning en niet op registratie,
  • onderwerpen als privacy rond informatieverschaffing over de cliënt alsook een veilige wijze van informatieoverdracht dienen te zijn gewaarborgd,
  • verantwoordingsinformatie over kwaliteit en effectiviteit van het ketenproces en uitputting van budgetten dient beschikbaar te zijn voor zowel de professionals als bestuurlijk verantwoordelijken en tenslotte,
  • Tri-A’s sluit aan op uw tempo van transitie. U betaalt per gebruiker. U bepaalt wanneer, hoeveel professionals als gebruiker binnen uw organisatie worden aangesloten op de beschikbare applicaties.
 

Voordelen gebruik Tri-A’s

Tri-A’s biedt mede op basis van deze basisprincipes vele voordelen als een uniforme werkwijze voor meerdere domeinen, het behalen van efficiënties door professionals in het dagelijks werk, transparantie in de informatievoorziening tussen ketenpartners, een hogere kwaliteit van het uitvoeringsproces ten dienste van burger, gezinnen en kinderen met in achtneming van de privacy eisen. Op het gebied van ICT groeit Tri-A’s met u mee waarbij de applicaties van Tri-A’s als Software-as-a Service worden aangebonden (SaaS). Dit biedt een optimale flexibiliteit. Hiermee bepaalt u namelijk hoeveel gebruikers u wilt hebben aangesloten op het platform en voor welke functionaliteiten; een platform dat niet door uw eigen organisatie dient te worden onderhouden en de voordelen biedt van kennis en ervaring uitwisseling tussen gelijkgestemde partijen, die de SaaS applicaties gebruiken.

Meer over de drie decentralisaties in het sociale domein.