Human Profiling for Professionals®

  • April 6, 2017
  • Reykjavikplein 1 ( Utrecht)
  • Auditorium 1 and 2

Al uw besluiten, keuzes en adviezen baseert u over het algemeen op informatie van anderen. De succesbepalende factor is vaak niet het besluit zelf, maar veel meer de informatie die daaraan ten grondslag ligt.

 

De enige manier om kwalitatief hoogwaardige besluiten te nemen, keuzes te maken en adviezen te geven is het ‘actief’ toetsen van de verkregen informatie aan de twee belangrijkste criteria waaraan informatie moet voldoen, namelijk “Betrouwbaarheid” & “Volledigheid”.

IC}U heeft een uniek systeem ontwikkeld dat professionals, in welke branche dan ook, helpt bij een actieve toetsing van informatie tijdens het gesprek. Het door IC}U gepatenteerde systeem is uniek omdat het, in tegenstelling tot vele andere gedragsanalyse systemen, daadwerkelijk gebaseerd is op wetenschap en dat het uit drie basiselementen bestaat:

 

Dit geeft u een enorme voorsprong in uw communicatie ten opzichte van uw gesprekspartners, en levert u het directe voordeel op van:

 

Kom ook naar de Human Profiling for Professionals® experience op donderdag 6 april 2017

 

Programma

17:00 – 18:00

Ontvangst en sandwich dinner

18:00 – 18:45

Deel 1 Stellen van de juiste vraag op het juiste tijdstip

18:45 – 19:00

Pauze

19:00 – 19:45

Deel 2 Waarnemen van micro -en macro expressies

19:45 – 20:00

Pauze

20:00 – 20:45

Deel 3 Interactief technisch luisteren

20:45 – 21:30

Meet en greet met een drankje en snacks