Informatica Digital Revolution Summit 2016

  • May 10, 2016
  • Amsterdam Arena, Arena Boulevard 1
  • 1101 EP Amsterdam

Op dinsdag 10 mei 2016 wordt in de Amsterdam Arena de Digital Revolution Summit gehouden, georganiseerd door Informatica, een van de grootste Data Management-partners van Capgemini. Capgemini is Diamond Sponsor van dit evenement en presenteert twee rondetafelgesprekken over de onderwerpen Customer Experience: Joining the Right Data Dots en Internet of Things: Going Big with Data.

 

Deelnemers aan het evenement krijgen de gelegenheid om elkaar te inspireren, ervaringen uit te wisselen, de nieuwste initiatieven op het gebied van data en digitale toepassingen te presenteren en hun eigen digitale traject op te starten. Tijdens het evenement zullen zowel gevestigde ondernemingen (waaronder Philips) als ontwrichtende nieuwkomers zoals Picnic (een nieuwe online supermarkt), Tango en Route Mobiel waardevolle inzichten delen over de uitdagingen die ze hebben overwonnen om leiders in de digitale revolutie te worden en te blijven.

 

De sprekers en de bomvolle agenda (met interactieve rondetafelgesprekken) geven antwoord op de volgende vragen:

 

  • Hoe kunt u beter manoeuvreren, voorspellen en presteren dan de concurrentie in tijden van ontwrichting, weerstand en verandering?
  • Hoe kunt u informatie succesvol integreren, beheren, controleren, beveiligen, combineren, samenvoegen en afleveren om flexibel en wendbaar te opereren?
  • Hoe kunt u informatie inzetten om de wensen en behoeften van uw klanten een stap vóór te zijn?
  • Hoe en waar begint u met een programma voor digitale transformatie?
  • Wat zijn de kritische succesfactoren voor een succesvol programma voor digitale transformatie?

 

De dag wordt afgesloten met een lopend buffet, dat volop gelegenheid biedt om te netwerken.

 

Meer informatie is hier te vinden.

Rondetafelgesprekken van Capgemini

Capgemini organiseert twee rondetafelgesprekken tijdens het evenement:

 

Rondetafelgesprek 1: Customer Experience: Joining the right data dots (14.45 – 15.45 uur)

 

Gespreksleider: Sander Daniels, Customer Value Analytics Lead, Capgemini Insights & Data NL

Digitale marketing schreeuwt om ‘nieuwe technologie’. Maar draait digitale marketing niet meer om uw bedrijfscompetentie (het vermogen om een operationeel model snel aan te passen) dan om de technologie an sich? Toch blijft er ruimte voor traditionele marketingtechnieken in de moderne digitale wereld. Het gaat erom de juiste balans te vinden tussen alle contactpunten met de klant. Ook gaat het erom te begrijpen hoe de waarde van data kan worden ontsloten door deze meteen in de context te plaatsen. Digitale marketing kan een beetje worden vergeleken met een populair spel voor kinderen: het spel waarbij je de stippellijntjes met elkaar verbindt om uiteindelijk het grote plaatje te zien. Hoe meer contact u met uw klanten hebt en hoe meer data u via de verschillende contactpunten verzamelt om met elkaar te combineren, des te duidelijker wordt het beeld van hun koopgedrag, voorkeuren en antipathieën. Hoe zorgt u dat uw bedrijf over de juiste data beschikt?

 

Rondetafelgesprek 2: Internet of Things & Big Data: Going Big with Data – op twee snelheden opereren om waarde te genereren uit data (16.00 – 17.00 uur)

 

Gespreksleider: Jorgen Heizenberg, CTO Capgemini Insights & Data NL en Global Data Architect

Uit recent onderzoek van Capgemini blijkt dat de meeste waarde van gegevensanalyse vaak wordt gerealiseerd door interne processen en services te optimaliseren. De verwachte voordelen van verbeteringen in de bedrijfsvoering of de medewerkersproductiviteit zijn zelfs drie tot vier keer groter dan die van analytische oplossingen voor klantcontacten. Wat betekent dit in de praktijk? Waar moet u beginnen? Neem samen met Capgemini deel aan dit rondetafelgesprek en bespreek met uw vakgenoten hoe zij het traject van data naar inzichten bewandelen.

 

Nu inschrijven voor de rondetafelgesprekken van Capgemini en de Digital Revolution Summit