Governance, Risk & Compliance

Vervang de versnipperde en periodieke auditprojecten door een complete service die u helpt om te voldoen aan wet- en regelgeving door beheersing, bewaking en directe naleving te bieden.

Een andere aanpak van risicomanagement en compliance van bedrijven

Veel bedrijven geven nog steeds flinke bedragen uit aan afzonderlijke periodieke audits voor de onderdelen IT, financiën en boekhouding, bedrijfsprocessen en naleving van wet- en regelgeving.

De audits hebben de neiging om hierbij naar het verleden te kijken. Het is dan vaak te laat om nog maatregelen te nemen. Bovendien maakt deze versnipperde aanpak het voor leidinggevenden lastig om een uniform en consistent overzicht van het risico en de naleving van alle functiegebieden te verkrijgen.

Capgemini BPO heeft een nieuwe service opgezet voor het op ondernemingsniveau beheren van governance, risico en naleving.  Onze integrale en centrale aanpak van governance, risico en naleving doorbreekt de traditionele functionele silo's om via een doorlopend proces effectief risicomanagement en een effectieve naleving te bieden.

Dit betekent: verbeterde governance van de onderneming tegen een fractie van de kosten.

 

Governance, risico en naleving als bedrijfsproces

We nemen de verantwoordelijkheid voor de complete procesbewaking en bieden vakkennis via ons wereldwijde Center of Excellence, een centrale hub voor het bevorderen van een uniforme naleving en een proactieve risicoanalyse binnen alle bedrijfsonderdelen en op alle locaties.

Ons aanbod bestaat uit de volgende hoofdcomponenten:

  • één enkel controlecentrum voor governance, risico en naleving dat alle risico's van meerdere functionele gebieden bewaakt en effectief risicomanagement op ondernemingsniveau biedt
  • zeer gekwalificeerd team van gecertificeerde onafhankelijke accountants en gecertificeerde auditors van informatiesystemen
  • een controlebibliotheekproces en methode voor risicobeheersing volgens best practices die deel uitmaken van ons Global Process Model
  • gebruik van gegevensanalyse en een technologieplatform om op uniforme wijze risico's te herkennen en naleving te handhaven

Via doorlopend toezicht en inzicht ziet u snel de voordelen, waaronder:

  • een verminderd risico
  • een betere naleving
  • een proactieve beheersing van eventuele financiële lekken en risico's
  • minder kosten voor naleving

Bewerkstellig procesinnovatie via uw kennis op het gebied van risico

We hebben al vele klanten uit de Fortune 500 (uit meer dan 40 landen en in verschillende talen) geholpen met de beheersing van risico's en de naleving van wet- en regelgeving. We hebben een team van professionals en ons unieke wereldwijde leveringsnetwerk om onze klanten een Rightshore®-oplossing te bieden.

Onze service voor governance, risico en naleving is een bedrijfsproces, een kant-en-klare oplossing gebouwd op basis van een onafhankelijke benadering en de beste controlemechanismen. U kunt snel een stap vooruit nemen en de typische versnipperde aanpak van vandaag de dag achter u laten om de best practice van de toekomst te verwelkomen.

Gerelateerd