Optimalisatie van bedrijfsapplicaties

Onze ervaring garandeert uw vernieuwing.
 
Financiële dienstverleners staan voor de toenemende uitdaging hoe invulling te geven aan noodzakelijke vernieuwingen in combinatie met het waarborgen van continuïteit van de bestaande bedrijfsprocessen tegen steeds verdere dalende budgetten. Een effectief samenspel van optimalisatie van applicatiemanagement en regievoering op innovatie, stelt Capgemini in staat om haar klanten in deze uitdagende marktomstandigheden een duurzame vernieuwing te bieden.

Capgemini Value Proposition: Optimizing Business Applications

De huidige economische situatie creëert nieuwe uitdagingen voor de wijze waarop financiële dienstverleners invulling geven aan hun IT-strategie. De toegenomen druk op kostenbeheersing leidt onlosmakelijk tot reducties in IT-bestedingen. Tegelijkertijd zijn juist nu in deze markt vernieuwingen nodig om beter in te kunnen spelen op de behoeften van de individuele klant. De opkomst van social media binnen de financiële markt is niet meer te stuiten en vereist dat uw bedrijfsprocessen zo flexibel en schaalbaar zijn dat u altijd en snel kunt inspelen op de veranderende behoeften van uw klanten.
 
Hoe vindt u de juiste balans tussen enerzijds het waarborgen van de continuïteit van uw huidige informatievoorziening en anderzijds het creëren van toegevoegde waarde door innovaties?
 
In de kern van dit spanningsveld heeft Capgemini voor u de value propositie ‘Optimizing Business Applications’ ontwikkeld.

Een ervaren applicatiemanagement-partner

Capgemini past haar jarenlange ervaring als applicatiemanagement-partner toe in het realiseren van een efficiënte beheeromgeving. Zoals inmiddels succesvol bewezen bij vele internationale opdrachtgevers levert dit een structurele besparing in uw huidige beheerlasten. Binnen dit landschap plannen wij vervolgens samen met u een aanpak voor vernieuwing van het landschap. Hierbij gebruik makend van onze wereldwijde focus op de implementatie van innovatieve oplossingen voor banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenorganisaties.
 
Op basis van deze unique selling points bieden wij u een betrouwbare aanpak voor het waarborgen van continuïteit, het terugdringen van uw beheerskosten en de implementatie van businessgedreven vernieuwingen.
Gerelateerd