FinTech Rapport 2017 - Innovatie in de financiële sector: wat wil de consument?

Nederland telt honderden FinTech ondernemingen. Deze innovatieve ondernemingen dagen de traditionele spelers in de financiële sector voortdurend uit op deelgebieden van hun dienstverlening. Daarnaast wordt de Nederlandse consument steeds mondiger, grilliger en ongeduldiger. Als financiële dienstverleners niet vroegtijdig inspelen op hun wensen en eisen, zullen FinTechs hun positie overnemen. Maar is dat ook zo?

In navolging van mondiaal onderzoek van Capgemini naar de rol van FinTechs in de financiële sector (World FinTech Report, gepubliceerd november 2016), hebben Kantar TNS en Capgemini een onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse financiële consumenten. Het rapport Innovatie in de financiële sector: wat wil de consument? gaat dieper in op de uitkomsten van dit onderzoek en behandelt vragen als: wat is de bekendheid van de diensten van FinTechs? Wat kunnen we leren over klantenbinding? Wat zijn de kansen en bedreigingen voor de traditionele financiële dienstverleners?

FinTech bedrijven zijn doorgaans innovatiever, maar missen schaalgrootte en hebben een beperkte klantenbasis. De traditionele spelers zijn vaak minder innovatief, maar hebben veel bestaande klanten. Met het juiste samenwerkingsmodel ontstaat er een ‘win-win’-situatie. 

In het rapport leest u hoe onze financiële experts de uitkomsten van het onderzoek van Kantar TNS interpreteren en hoe u daarmee uw voordeel kunt doen.

Innovatie in de financiële sector: wat wil de consument?

Opmerkelijke resultaten

 

De belangrijkste bevindingen uit het rapport zijn:

  • Slechts 1% van de consumenten zegt gebruik te maken van de diensten van een FinTech bedrijf. De groei van FinTech in Nederland lijkt vooral geremd te worden door een gebrek aan bekendheid.
  • Slechts 3% van de consumenten is positief over de mate waarin hun bank innovatie inzet. Wel is men positief over het gemak, de betrouwbaarheid en de online en mobiele dienstverlening van banken.
  • De Nederlandse klant is erg gesteld op zijn privacy. Slechts 15% is bereid om zijn persoonlijke- of betaalgegevens te delen met een bank in ruil voor korting.
  • De negatieve NPS bij banken en verzekeraars (-15) laat zien dat de klantbinding beperkt is. Ook de aspecten ‘prijs ‘en ‘innovatie’ zijn voor klanten een belangrijke reden voor overstappen.

 

Artikelen in het rapport

 

De artikelen uit het rapport kunnen ook afzonderlijk worden nagelezen. Het rapport bevat de volgende artikelen:

Experts