Gedragsrisico: een moeilijke opgave

| Point of View

Gedragsrisico’s houden grote gevaren in voor reputatieschade. Bedrijven, zowel detailhandel als groothandel, kunnen concurrentievoordeel creëren met gedragsrisico’s.
 
Goed omgaan met gedrag dat klanten zou kunnen schaden is een duidelijke plicht voor alle financiële dienstverleners in de retail.
 
De ervaring met overlijdensrisicoverzekeringen heeft de Britse toezichthouder FSA ertoe aangezet om bedrijven al in een veel eerder stadium te laten kijken naar de risico’s van een product.
 
Wanneer de Financial Services Authority (FSA) wordt vervangen door de Financial Conduct Authority (FCA) zal dit door een assertievere toezichthouder en meer inmenging naar verwachting alleen maar belangrijker worden.
 
Door het ingrijpen van de Amerikaanse en Britse toezichthouders in het LIBOR-schandaal krijgt het gedrag van banken en algemene financiële instellingen nu extra aandacht van zowel het publiek als de toezichthouders.
 
Een en ander betekent een uitdaging voor bedrijven die zichzelf willen beschermen tegen de negatieve impact van reputatieschade van de hele sector.