Collaborative Business Experience™

Capgemini aan uw zijde: wij realiseren concrete bedrijfsresultaten door technologie te benaderen vanuit de menselijke maat.

People matter, results count.

De technologie ontwikkelt zich steeds verder, grenzen vervagen en de concurrentie neemt toe. Succesvolle ondernemingen moeten goed kunnen inspelen op complexe en onvoorspelbare veranderingen. Met de experts van Capgemini aan uw zijde kan uw bedrijf flexibeler opereren en beter concurreren.
De beste manier om vóór u te werken is mét u te werken. Dankzij Collaborative Business Experience™ kunt u de spelregels zelf bepalen, zodat u geen regels van buitenaf krijgt opgelegd.
 

Samen unieke oplossingen vinden

Samenwerking staat centraal in onze filosofie en is het fundament voor onze servicelevering. Van de strategieontwikkeling tot en met de implementatie profiteren onze klanten van maatwerk. We staan u bij elke stap terzijde, we analyseren uw uitdagingen en we begeleiden u bij de transformatie.
 
Onze op samenwerking gerichte tools en methoden bieden u maximale vrijheid om transformatie mogelijk te maken en weerstand tegen verandering te overwinnen. We geven de expertise van onze toonaangevende technologiepartners door aan onze klanten, zodat uw mensen over de juiste tools beschikken.
Bij het realiseren van uw doelstellingen laten we ons leiden door de vier dimensies van samenwerking: gerichte waarde realiseren, risico’s beheersen, competenties vergroten en consensus creëren.
 

Samenwerking in de praktijk

Capgemini is de favoriete partner voor toonaangevende ondernemingen uit alle sectoren. Onze Succesverhalen illustreren de manier waarop organisaties via onze Collaborative Business Experience™ de vrijheid en de mogelijkheid vinden om hun resultaten te verbeteren door innovatie.
 
We hebben in dertig jaar enorm veel ervaring opgebouwd tijdens samenwerkingsprojecten met duizenden bedrijven van elke omvang. Op basis van deze ervaring kunnen we vier kerndimensies van samenwerking onderscheiden. Deze dimensies geven een beeld van de sterke en zwakke punten en de behoeften en prioriteiten van een organisatie. Aan de hand van de vier dimensies kunnen we optimaal met onze klanten samenwerken om betere, snellere en duurzamere resultaten te behalen.
 

Gerichte waarde realiseren

Om beter te presteren, moet u exact weten wat u wilt bereiken en voor de hele routekaart van het project concrete doelstellingen formuleren.
 

Risico’s beheersen

De mislukking van een project kan ernstige gevolgen hebben.  Capgemini wil goed begrijpen wat er bij een project op het spel staat en welke risico’s volgens de klant inherent aan het project zijn.  Hierdoor kunnen we deze risico’s beter beheersen en verhinderen dat het realiseren van waarde wordt vertraagd door onvoorziene hindernissen.
 

Competenties vergroten

Deze dimensie heeft betrekking op de uitwisseling van kennis en vaardigheden die tijdens het project in beide richtingen plaatsvindt. Samen met onze klanten zorgen we dat aan het eind van het project voldoende knowhow en support aanwezig zijn om de waarde van het project te kunnen vasthouden.
 

Consensus creëren

Projecten leveren soms geen blijvende waarde op, doordat de implementatie mislukt of binnen de organisatie wordt tegengehouden.  Dit kan meerdere oorzaken hebben. Als we weten waardoor de implementatie gehinderd zou kunnen worden, kunnen we een samenwerkingsproject beter vormgeven en sneller waarde creëren.
Gerelateerd