Competenties vergroten

Een goede leraar maakt de stof interessant en het leerproces aantrekkelijk, zodat de overgedragen kennis beklijft en nog jarenlang goede diensten kan bewijzen. Capgemini probeert in elke klantrelatie de voordelen van deze aanpak te realiseren.

We willen graag helpen de competenties van onze klanten te vergroten via een op samenwerking gestoelde werkwijze. Hierbij geldt dat we:
  • onze ideeën niet aan de klant willen opleggen, maar in onderling overleg tot de beste oplossing willen komen
  • nooit een opdracht binnenhalen met ons ‘A’-team en dan vervolgens een ‘B’-team sturen wanneer het eigenlijke werk begint
  • de mensen, de technische competenties, de allianties en andere waardevolle aspecten van de organisatie van onze klant even belangrijk vinden als onze eigen inbreng;  gezamenlijke enablers spelen een essentiële rol in de samenwerking met onze klanten
  • gedurende onze werkrelatie kennis en vaardigheden overdragen aan onze klanten, zodat de organisatie na afloop van het project op eigen kracht verder kan
 
Samenwerking is altijd tweerichtingsverkeer. Alleen door onze gezamenlijke kennis, vaardigheden en doelen te combineren kunnen we in kortere tijd betere en duurzamere waarde genereren voor onze klanten.
Gerelateerd