Human Resources voor BPO

Profiteer van digitale technologie, cloudcomputing en ‘as-a-service’-uitvoeringsmechanisme om de betrokkenheid tussen werkgever, recruiter en werknemer sneller, doelgerichter en slagvaardiger te laten verlopen.

Beperk uw afhankelijkheid van traditionele HR-diensten

Technology, globalization, legislation and competition for both your customers and your staff bring new and potentially conflicting pressures for your HR leaders. Their success depends on a talented, motivated and well-managed workforce that is highly focused on achieving business goals.

Strategie, kwaliteit en kostenbesparingen inzake HR

De outsourcingsdiensten voor HR van Capgemini bestaan uit meervoudige processen om ervoor te zorgen dat de bedrijfsstrategie wordt verweven in een geïntegreerd platform voor HRO-services waarin de verschillende pijlers van HR zijn opgenomen. Dit omvat onder andere talentmanagement, (salaris)administratie en bovenal rapportages en analyses.

Hierdoor plukt uw bedrijf de vruchten van:

  • Hogere winstgevendheid: betrokken werknemers, tevreden klanten, minder wervingskosten en een cloudgebaseerde technologie dragen allemaal hun steentje bij aan het verhogen van uw winstgevendheid.
  • Sterkere omzetgroei: door het herkennen, behouden, opleiden en belonen van uw meest getalenteerde personeel wordt de groei van uw bedrijf gestimuleerd.
  • Optimale inzet van uw menselijk kapitaal: een uitstekende en uniforme werknemerservaring in alle bedrijfsonderdelen en op alle locaties zorgt voor mobiliteit en een sterk werkgeversimago.
  • Zeer beperkt reputatierisico voor uw bedrijf: door naleving van wetgeving en ondernemingsbeleid en toezicht op sociale media wordt eventuele reputatieschade voorkomen.

Aantoonbare expertise

HRO-as-a-Stack van Capgemini helpt uw bedrijf om verder te gaan dan alleen arbeidsarbitrage en procesverbeteringen. Uw HR-functie krijgt hierdoor een beter profiel en meer waarde en fungeert zo als spil voor het behalen van uw zakelijke doelstellingen.

Meer weten?

Neem contact op met bpo.global@capgemini.com om te ontdekken hoe de HRO-services van Capgemini, die uit meervoudige processen bestaan, concrete waarde voor uw bedrijf kunnen creëren.