Insights & data voor olie- en gasbedrijven

Het team voor inzichten en data van Capgemini helpt olie- en gasbedrijven in de gehele waardeketen van koolwaterstoffen bij het analyseren en rapporteren van data en het ondernemen van actie op basis van deze data. Wij helpen bij het omzetten van data in praktische inzichten die zijn afgestemd op de digitale visie van de sector. We maken olievelden digitaal, zorgen voor slimme raffinaderijen en slimme retail.

Grote hoeveelheden data zijn de olie- en gasindustrie niet vreemd. Voeg daar echter de zeer volatiele grondstofprijzen, snel veranderende internationale markten en steeds complexer wordende exploratie en winning aan toe en er ontstaat een ongekend hoge druk.

Wat anders wordt, is de technologie en de benadering om met de data om te gaan. De nieuwe technologie maakt het mogelijk om tegen een fractie van de kosten, en sneller dan ooit, enorme hoeveelheden data te analyseren. Tegelijkertijd is de verspreiding van het internet der dingen van belang geworden, omdat olievelden en raffinaderijen worden voorzien van slimme digitale apparaten. Hierdoor ontstaan zeeën van nieuwe mogelijkheden voor ongekend inzicht in operationele processen, activa, toevoerwegen, risico's en kansen.

Capgemini heeft strategische investeringen gedaan op het gebied van analyse voor olie- en gasactiviteiten. We hebben geïnvesteerd in activa, samenwerkingen, personeel en infrastructuur. Onze slagvaardige wereldwijde onderdelen zoals big data, datawetenschap en beheer van stamgegevens (MDM) werken samen met experts met kennis van de branche om oplossingen voor onze klanten te bouwen en hun doordacht leiderschap te leveren.

We richten ons op het leveren van oplossingen voor data en inzichten die:

 • de benodigde tijd en kosten voor winning van de eerste olie optimaliseren
 • de productie optimaliseren
 • de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van activa verbeteren
 • leiden tot besparingen bij de raffinage
 • voorraadbeheer optimaliseren
 • de handel en het risicomanagement ondersteunen
 • efficiency bereiken bij belangrijke projecten
 • veiligheidsincidenten tot het verleden laten behoren

Onze specialisten ontwikkelen samen met u een overtuigende business case voor verandering, met garanties voor de naleving van wetten en voorschriften. Dankzij onze aandacht voor risicobeheer leveren we betrouwbare oplossingen en ondersteunende services die gebruikmaken van de nieuwste technologische innovaties.

Onze oplossingen en competenties leveren vele voordelen op:

 • Beter toegankelijke informatie en betere ondersteuning voor beslissingen dankzij interactieve dashboards, rapporten en ad hoc zoekinstrumenten waarmee gegevens uit verschillende bedrijfsonderdelen in één geïntegreerde oplossing geanalyseerd kunnen worden
 • Operationele monitoring en analyseoplossingen voor het meten en direct volgen van essentiële bedrijfsprocessen. Onze oplossingen maken effectief gebruik van de datafeeds die vanuit de operationele technologielaag streamen.
 • Voorgedefinieerde en uitbreidbare gegevensmodellen zoals PPDM, ontwikkeld in samenwerking met onze technologiepartners, waarmee de gegevens toegankelijk en schaalbaar worden gemaakt en hergebruik en documentatie worden vereenvoudigd
 • Omzetting in geld van grote hoeveelheden data vanuit slimme (olie)velden, slimme raffinaderijen en slimme transportsystemen
 • Voorspellende en voorschrijvende analyse voor toekomstgerichte inzichten

Capgemini heeft met energiebedrijven en dienstverlenende bedrijven overal ter wereld samengewerkt en veel ervaring opgedaan met slimme systemen. Hieronder vallen bedrijfsonderdelen zoals upstream, downstream en midstream en dienstverlenende bedrijven voor olievelden:

 • Grote oliemaatschappij in Europa: Technisch data warehouse dat dient als één enkele bron van waarheid voor technische informatie
 • Toonaangevende dienstverlener in Noord-Amerika: Strategie, ontwerp en implementatie van SAP HANA om bedrijfsprocessen, het laden van gegevens en het rapporteren van kritische functies efficiënt te laten verlopen
 • Geïntegreerde oliemaatschappij in Europa: Bepaling, implementatie en ondersteuning van een routekaart voor het beheer van stamgegevens (MDM)
 • Grote dienstverlener voor olievelden: Beschikbaarstelling Asset Intelligence en volgsysteem, waarde-evaluatie van routekaart voor invoering van big data
 • Geïntegreerde oliemaatschappij in Europa: Beheer BI en rapportageplatform op basis van Oracle-producten en ondersteunende diensten

Neem voor meer informatie contact op met Swami Rajamani.

Gerelateerd