KPI's en balanced scorecards

Uit onderzoek blijkt dat bij 75% van de ondernemingen het aantal beslissingen met 25% is gestegen ten opzichte van vijf jaar geleden. Effectief business performance management staat of valt met een geschikt werkkader om strategie te vertalen naar actie.
 
Via hulpmiddelen zoals key performance indicators (KPI's) en balanced scorecards helpen wij organisaties om weloverwogen beslissingen te nemen die de bedrijfsresultaten ten goede komen.

Prestaties verbeteren en verandering bevorderen

Uit ervaring weten we dat onze tools voor KPI's en balanced scorecards uw onderneming kunnen helpen om tot 30% beter te presteren. We implementeren toekomstgerichte, transparante oplossingen waarmee de managers van uw organisatie kunnen leren om:
 • Op het juiste punt in te grijpen
 • Veilig te opereren zonder onaangename verrassingen
 • De nadruk te leggen op "Wat doen we hierna?" in plaats van op "Wat is er gebeurd?"
 • De juiste afwegingen te maken tussen korte- en langetermijninvesteringen
 

Vertrouwen op betere zakelijke beslissingen

Capgemini is zich ervan bewust dat bruikbare kengetallen op basis van correcte bedrijfsinformatie essentieel zijn voor een goede besluitvorming. Onze benadering is dat we met u samenwerken om een consistent werkkader te creëren waarin u met vertrouwen zakelijke beslissingen kunt nemen. We creëren dit werkkader door:
 • In kaart te brengen waarmee geld wordt verdiend of geld wordt verloren
 • Een directe verbinding te leggen tussen operationele activiteiten en de centrale bedrijfsdoelstellingen
 • De juiste targets te bepalen, afgestemd op uw doelstellingen
 • Uw organisatie en uw mensen te concentreren rond winstgevende activiteiten
 • U beter in staat te stellen de marktontwikkelingen te herkennen en hierop in te spelen
 • Procesverspilling te vermijden
Wanneer u deze procedures succesvol implementeert met behulp van onze tools voor KPI's en balanced scorecards, kan uw onderneming betere beslissingen nemen en beter presteren.

Strategische expertise vertalen in doeltreffende actie

Capgemini heeft vele jaren ervaring met het ontwikkelen en implementeren van werkkaders voor business information management (BIM) die een organisatorische strategie vertalen in effectieve actie. Onze specialisten hebben een groot aantal vooraanstaande multinationale ondernemingen uit de financiële dienstverlening, de detailhandel, de telecommunicatie en de publieke sector geholpen om met succes een speciaal toegesneden BIM-kader te implementeren.
 
Onze expertise op het gebied van tools voor KPI's en balanced scorecards omvat onder andere:
 • Standaard dashboards voor duurzaamheid
 • Klantcontactcentra
 • KPI-modellen voor bedrijfstakken
 • Informatiestrategieën die zijn ontworpen om duidelijke en consistente kengetallen te produceren
 • KPI's met strategieën voor de eigendom en het beheer van gegevens
Gerelateerd