Nederlanders bewuster van gevaren internetcriminaliteit, maar slordig met beschermen privacy op eigen mobiel

| Press release
Driekwart van de Nederlanders (75%) is goed op de hoogte van de gevaarlijke kanten van internetgebruik. Dit blijkt uit onderzoek van Capgemini, uitgevoerd door TNS NIPO, dat is gepubliceerd in de zesde editie van het rapport Trends in Veiligheid. Om hun online veiligheid te beschermen zeggen de ondervraagde Nederlanders verdachte websites te vermijden (79%), regelmatig software updates te doen (72%), geen privégegevens online te zetten (62%) en regelmatig cookies te wissen (61%). Het bewustzijn over privacy bij het gebruik van mobiele apparaten blijft echter achter; slechts 31% van de Nederlanders kijkt bij het installeren van een nieuwe applicatie of de app toegang vraagt tot privégegevens. De keuze om een app wel of niet te gebruiken wordt vooral ingegeven door kosten. 67% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat de applicatie gratis is.

“Het is opmerkelijk dat Nederlanders aangeven zich meer bewust te zijn van online veiligheidsrisico’s en op de computer de nodige voorzorgsmaatregelen in acht nemen, terwijl het gedrag op hun mobiele apparaat hierbij achterblijft,” zegt Erik Hoorweg, verantwoordelijk voor sector openbare orde en veiligheid bij Capgemini Consulting. “We doen steeds meer met onze mobiele apparaten en in ruil voor het gratis gebruik van applicaties wordt vaak toegang tot persoonsgegevens van de gebruiker gevraagd. Privacy wordt daarmee een ruil- en betaalmiddel. Zolang het bewust gebeurt, hoeft dat geen probleem te zijn. Maar daar lijkt het toch aan te schorten.”

Het rapport Trends in Veiligheid 2016: de mens en digitale veiligheid signaleert voor het zesde jaar op rij de belangrijkste trends op het gebied van openbare orde en veiligheid. Naast de uitkomsten van het door TNS NIPO uitgevoerde onderzoek omvat het rapport meerdere bijdragen van experts in (digitale) veiligheid, cybercrime en crisisbeleid. Het rapport is gistermiddag aangeboden aan Erik Akerboom, korpschef van de Nationale Politie.

Overige opvallende resultaten uit het onderzoek:

  • 41% van de burgers maakt zich zorgen over privacyschendende maatregelen door de overheid, ook vindt vier op de tien burgers dat privacy te gemakkelijk door de overheid opzij wordt gezet ten koste van de veiligheid. 
  • Bijna negen op de tien Nederlandse burgers (89%) vindt dat de overheid actiever zou moeten optreden tegen cybercrime; 81% vindt het terecht dat de overheid (de politie) extra bevoegdheden krijgt om computers van verdachten terug te hacken.
  • Een ruime meerderheid van de Nederlanders gaat ermee akkoord dat de overheid hun persoonlijke informatie met inlichtingendiensten deelt: 30% heeft hier helemaal geen problemen mee, 53% wil dat hiervoor wel eerst om toestemming wordt gevraagd.
  • Volgens 72% van de ondervraagden is sociale media een goed middel om vandalen en criminelen publiekelijk te straffen.
  • 57% van de burgers geeft aan tussen de drie en negen verschillende wachtwoorden te gebruiken voor inloggen op websites, e-mail en andere accounts. Een derde (35%) van de ondervraagden gebruikt zelfs 10 of meer wachtwoorden. 

Kijk voor meer informatie op www.trendsinveiligheid.nl.