Capgemini Cars Online: consumenten steeds vaker online voor het aanschaffen van auto’s

| News alert
Capgemini heeft vandaag de 13e editie gepubliceerd van Cars Online 11/12, de jaarlijkse studie naar de wereldwijde automobielmarkt. Uit het onderzoek blijkt dat de belangstelling toeneemt voor het online aankopen van auto’s en dat er een groeiende vraag is naar nieuwe auto’s in volwassen markten (66% dit jaar ten opzichte van 61% in 2010). Tegelijkertijd geven veel consumenten aan dat ze de daadwerkelijke aankoop uitstellen tot de economie meer tekenen van stabiliteit vertoont. Ook nieuwe vormen van eigendom zoals ‘car sharing’ en technologische ontwikkelingen zoals smartphone apps hebben invloed op de wereldwijde automobielindustrie. Er ontstaan steeds meer kanalen voor consumenten om vooraf research kunnen plegen en de uiteindelijke aankoop kunnen doen. Ook de verwachtingen en de keuzemogelijkheden van consumenten nemen toe. Voor de studie zijn 8.000 consumenten ondervraagd in Brazilië, China, Frankrijk, Duitsland, India, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenide Staten. De uitkomsten geven een gedetailleerde analyse van het koopgedrag van autoconsumenten, inclusief kooppatronen, social media gebruik, online koopgedrag, groene auto’s, interactie met klanten en after sales en services.

De hoofdconclusies zijn:

  • De rol van internet tijdens het aankoopproces van een voertuig wordt steeds belangrijker, waarbij minder mensen een showroom bezoeken tot zeer dicht bij het daadwerkelijke moment van aanschaf. Het gebruik van het web voor het doen van research en de aankoop neemt toe, waarbij het percentage consumenten dat zich online oriënteert nu 94% bedraagt. Dit wordt deels veroorzaakt door snel toenemend gebruik van internet in ontwikkelende landen.
  • Social media is invloedrijker geworden. 71% van de respondenten zegt dat ze eerder geneigd zijn een auto te kopen als er positieve commentaren zijn te vinden op social media platforms.
  • De belangstelling van consumenten voor groene voertuigen blijft groeien, terwijl elektrische auto’s steeds verder in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. 44% van de consumenten (tegenover 41% in 2009) zegt over een zuinige auto te beschikken of over een auto die gebruik maakt van alternatieve brandstoffen. 39% van de ondervraagde consumenten heeft het voornemen om een groene auto te kopen (2009: 30%).
  • Merkentrouw neemt af. 61% van de consumenten is van plan om hetzelfde merk auto te leasen of te kopen waarin ze nu rijden, tegenover 65% in 2010.
  • De toenemende belangstelling voor alternatieve vormen van aanschaf laat zien dat er een verschuiving plaatsvindt van producten naar diensten. Consumenten laten het traditionele eigendom van een auto links liggen ten gunste van alternatieve vormen van eigendom waarbij voor het gebruik per tijdseenheid wordt afgerekend. Bijna 40% van de respondenten neemt alternatieven zoals autodelen in overweging, tegenover 35% in 2010.

Meer informatie over Cars Online en het volledige rapport kunt u downloaden via:
www.capgemini.com/carsonline