Capgemini en Logica optimaliseren logistieke keten krijgsmacht ten behoeve van internationale missies

| Press release
Capgemini en Logica hebben van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om de verbetering van de logistieke keten van internationale missies verder vorm te geven. De twee ICT-dienstverleners gaan complexe processen inrichten en vertalen naar een systeem dat draait op basis van SAP-software. Daarnaast bouwt het samenwerkingsverband eerder opgeleverde SAP-modules verder uit en worden de medewerkers van IVENT, de ICT-organisatie van Defensie, getraind om de al draaiende SAP-systemen te beheren. Aan de opdracht is een bedrag van enkele tientallen miljoenen euro’s verbonden.

De nieuwe opdrachten van het ministerie zijn een vervolg op de opdracht die eerder aan het samenwerkingsverband is verstrekt in het kader van het Strategic Process and ERP Enabled Reengineering (SPEER)-programma. SPEER zorgt ervoor dat het ministerie van Defensie op basis van SAP-modules organisatiebreed processen standaardiseert en werkwijzen van nu nog gescheiden organisatieonderdelen integreert. SPEER is bedoeld om onder andere de planning, het beheer en de bevoorrading van militair materieel te verbeteren. Het programma ondersteunt tevens de invoering van het nieuwe besturingsmodel van Defensie en verbetert het beheer van de informatievoorziening.

Jeroen Simons, sectordirecteur Public van Capgemini en Haye Mensonides, managing director Public Sector Logica: ‘Het transformatie- en ICT-programma SPEER heeft een grote impact op de defensieorganisatie en kan daarmee worden gerekend tot een van de grootste programma’s binnen de Nederlandse overheid op het gebied van bedrijfsvoering & ICT. Capgemini en Logica zijn dan ook bijzonder trots op deze vervolgopdracht binnen het SPEER-programma. Wij kijken er naar uit om samen met het ministerie van Defensie weer een nieuwe mijlpaal te realiseren.’

In 2003 startte het ministerie van Defensie het SPEER-programma voor het invoeren van een zogeheten Enterprise Resource Planning (ERP) -systeem binnen Defensie. Het consortium Capgemini en Logica werd als regiepartner gecontracteerd om de geïntegreerde informatievoorziening te realiseren. Eerder al heeft het consortium de fundamentele bouwstenen ontwikkeld voor het financieel-economische en het materieel-logistieke domein van het ministerie van Defensie. In juni 2008 werd de volledige functionaliteit voor het financieel-economische domein in gebruik genomen. De nieuwe opdrachten zijn gericht op de verdere uitwerking van de functionaliteit voor bevoorrading en transport binnen het materieel-logistieke domein (de zogenoemde Kernel 2).