Capgemini Nederland hoogst genoteerde consultancy- en IT-dienstverlener op CO2 prestatieladder

| News alert
Capgemini in Nederland is gecertificeerd voor niveau 4 op de CO2 -Prestatieladder. Hiermee is Capgemini op dit moment de enige consultancy- en IT-dienstverlener die op dit niveau gecertificeerd is. De CO2 -Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 -bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en het gebruik van duurzame energie. De prestatieladder omvat zes niveaus (0-5), waarbij niveau 5 het hoogst haalbare is. De certificerende instantie is de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)

De ladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Het instrument wordt door een groeiend aantal overheidsorganisaties en bedrijven gebruikt bij complexe aanbestedingen.

“Duurzaamheid zit bij Capgemini diep verankerd in bedrijfsprocessen en de manier waarop we werken. Daarbij hanteren we vooral een pragmatische benadering. Maatschappelijke verantwoordelijkheid moet praktisch realiseerbaar zijn met helderen plannen en doelstellingen. Het milieubeleid van Capgemini is erop gericht dat we bij alles wat we doen rekening houden met onze omgeving. In de praktijk betekent dit dat we bij al onze diensten, primair of ondersteunend, mogelijke schadelijke gevolgen voor de omgeving proberen te voorkomen, dan wel zo veel mogelijk te minimaliseren. Deze zorg is een continu proces. De CO2-Prestatieladder past daar goed bij,” zegt Annelies Hermens, bij Capgemini Nederland onder meer verantwoordelijk voor mvo en duurzaamheid.

Naast deze certificering is Capgemini sinds 2009 ISO14001 gecertificeerd en heeft Capgemini in 2009 de MeerJarenAfspraak (MJA3) op het gebied van Energie-efficiency getekend.

Zie voor meer informatie over Capgemini en de CO2 -Prestatieladder ook: /over-ons/mvo-duurzaamheid/omgeving/prestatieladder/