Capgemini Nederland vernieuwt organisatie met turnaround-programma

| Press release
Capgemini Nederland heeft het voornemen om in overleg met de ondernemingsraad de komende maanden een omvangrijk turnaround-programma in gang te zetten. Het programma heeft met name betrekking op de onderdelen Application Services, Financial Services en ondersteunende stafdiensten. Doel van het programma is om op korte termijn de gevolgen van de uitdagende marktomstandigheden te ondervangen en op de langere termijn de huidige organisatie aan te laten sluiten op de veranderende klantvraag.

Onderdeel van het programma is het realiseren van een meer geconcentreerde portfolio en de introductie van nieuwe, innovatieve businessmodellen die beter aansluiten op de behoefte aan flexibiliteit bij klanten. Daarnaast zal ook worden gewerkt aan de vereenvoudiging en vermindering van het aantal staf- en managementlagen. Met de maatregelen wil Capgemini niet alleen zijn huidige positie als marktleider in Nederland herbevestigen en versterken, maar ook een duurzaam fundament creëren voor verdere groei in de komende jaren. De planning en uitvoering van het turnaround-programma worden momenteel verder ontwikkeld. Na de zomer zullen nadere details bekend worden gemaakt.