Capgemini scherpt milieuambities verder aan na behalen MJA-doelstellingen

| Press release
Capgemini Nederland heeft zich in 2009 gecommitteerd aan de MeerJarenAfspraken (MJA) met de overheid om tot aan 2020 een energie-efficiencyverbetering te realiseren van 30%. Deze doelstelling blijkt door een uitgebreid maatregelenpakket al in 2011 te zijn bereikt. Daarom is besloten om de ambitie verder aan te scherpen en in de periode tot en met 2016 nogmaals een energie-efficiencyverbetering van 30% te realiseren. Hiervoor zal een aantal energiebesparende maatregelen worden getroffen in gebouwen en datacenters en zal ‘het nieuwe werken’ verder worden geïntensiveerd.

De versnelling van de ambities op het gebied van energie efficiency past in het milieubeleid van Capgemini om het voortouw te nemen in het verlagen van de CO2-footprint van de ICT-sector. De sector wil in 2030 CO2-neutraal zijn, maar Capgemini denkt deze doelstelling zelf al in 2020 te kunnen bereiken. De huidige CO2-uitstoot van circa 24.500 ton zal de komende jaren verder worden teruggedrongen. Vanaf 2020 zal de resterende CO2-uitstoot van de activiteiten van Capgemini in Nederland worden gecompenseerd om volledig klimaatneutraal te zijn. Naast het treffen van maatregelen die zich richten op de  interne milieuprestatie, zal ook de bijdrage van de dienstverlening aan de energieprestaties bij klanten steeds meer inzichtelijk worden gemaakt. De impact hiervan is een veelvoud van de eigen Capgemini CO2-footprint.

Frans van den Hurk, CEO Infrastructure Service Benelux zegt: ‘De economische crisis verdwijnt, maar duurzaamheid blijft een belangrijk thema. We zien dat onze klanten steeds vaker ICT outsourcen en daarbij gebruik maken van onze datacenters. Juist door duurzaamheid een integraal deel van onze dienstverlening te laten zijn laten we zien dat we onze verantwoordelijkheid nemen als marktleider en kunnen we een enorme bijdrage leveren aan de CO2-reductie bij onze klanten.’