Digitalisering inspraakmogelijkheden stimuleert participatie in Europa

| News alert
54% van de Nederlandse kiezers zou meer betrokken zijn bij Europese vraagstukken wanneer ze online inspraak zouden hebben op Europese besluitvorming. Dit blijkt uit een steekproef van Capgemini uitgevoerd door Peil.nl onder ruim 1.000 kiesgerechtigde Nederlanders in de aanloop naar de Europese verkiezingen van 22 mei. Op dit moment is de betrokkenheid van Nederlandse kiezers bij Europa relatief laag. Uit de steekproef blijkt dat 39% van de mensen zeker gaat stemmen, een percentage dat maar iets hoger ligt dan de opkomst in 2009 (36,8%).
Hoewel er veel belangstelling is voor digitale participatie, blijkt uit de steekproef ook dat de invloed van het mogelijk online kunnen stemmen beperkt is, zelfs niet onder de voorwaarde dat daarbij privacy en veiligheid gewaarborgd zouden kunnen worden. Als naar het voorbeeld van Estland online stemmen mogelijk wordt in de toekomst, dan stijgt de bereidheid om te stemmen heel licht met 3%. Online participatie en inspraak blijkt dus een cruciaal instrument te zijn om Europa dichter bij de burger te brengen.
 
Dinand Tinholt, Vice President en Global EU Lead bij Capgemini “De snelle adoptie van mobiel internet in Europa biedt kansen om de betrokkenheid van Europeanen bij wat er in Europa gebeurt te verhogen. Uit een recent onderzoek van Capgemini blijkt dat meer dan 80 procent van de jongeren dagelijks een smart-phone gebruikt. Om te chatten, voor het updaten van social media, het kopen van schoenen, het luisteren naar muziek of het beantwoorden van mail. Als we in Nederland op lokaal niveau inspraak hebben op de inrichting van onze leefomgeving, waarom niet online op de toekomstige inrichting van Europa? Op deze manier brengen we Europa dichter bij de burger.”