Diversiteit

| News alert
Met 21% vrouwen in de organisatie, 15% vrouwen in de verschillende managementlagen, medewerkers variërend in leeftijd van 20+ tot 65+, afkomstig uit ruim 60 verschillende landen, een groeiende samenwerking op internationale projecten en een groeiend aantal collega’s uit India, Europa en de VS die voor kortere of langere tijd hier komen werken, wordt het beeld op de werkvloer van Capgemini steeds diverser. Capgemini ziet deze brede diversiteit aan achtergronden als de grootste kracht van de organisatie.
Een van onze ambities is om in 2012 25% vrouwelijke leiders aan boord te hebben. Met deze ambitie voor ogen wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de zichtbaarheid van vrouwelijke (management)talenten in de organisatie. Dit heeft geleid tot het ontstaan van een intern Female Leadership Netwerk. En ook op andere terreinen worden voortdurend nieuwe initiatieven ontplooid om de diversiteit bij Capgemini verder te ontwikkelen.